Artikelen per schrijverE-boek
PDF bestanden kunnen gelezen worden in (bv.) Acrobat Reader.
EPUB bestanden kunnen op de pc gelezen worden met (bv.) Epub File Reader.
Beide programmas zijn gratis.Disclaimer.
De inhoud van de hieronder getoonde artikelen is voor rekening van de schrijver en niet noodzakelijkerwijze de zienswijze van de uitgever van "Het Beste Nieuws." Onderzoek zelf de Schrift om te zien of wat hier staat waar is.  A, J van
Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
een online boek. Naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en en als EPUB

  Abbott, Louis - deskundige Griekse taal
Voorbeelden van het gebruik van 'aion' in de Griekse literatuurbasiskennis.gif


  Adams, A.P. The Spirit of the Word
De ware basis van de verlossing
Alle dingen zijn uit God


  Allin, Thomas 1838-1909
Over "aion" en "aionios"


  Amirault, Gary - eigenaar website: Tentmaker
De ware tempel van God
uit de serie: Wat is er mis in de kerk?
Is Jezus de grootste zondaar ter wereld?


  Ballou, Hosea - 1711-1852
De oude geschiedenis van het Christelijk Universalismebasiskennis.gif


  Barrett, George A.
Voorbereid zijn.


  Bast, Don - Canada
Het evangelie, Gods kracht voor redding
Ook als E-boek in PDF en EPUB.
Gods kracht voor redding - Voorwoord en Inleiding
Gods kracht voor redding - deel 1
Gods kracht voor redding - deel 2
Gods kracht voor redding - deel 3
Gods kracht voor redding - deel 4

  Beauchemin, Gerry - eigenaar website: Hope Beyond Hell
Hoop voorbij de hel in E-boek (PDF) vorm
Hoop voorbij de hel in E-boek (EPUB) vorm
De oudste kerkleiders als getuigen van de verzoening en redding van allen
Waar gaat het over als de Bijbel over vuur spreekt?


  Bentley Jr, W.W.
Niet langer minderjarigen
Christus' Heer zijn en onze volwassenheid in Christus


  Bijbelvertalingen
EzechiŽl 28 vanuit de Septuagint
De "SchriftWoord" vertaling Nieuw Testament
De "SchriftWoord" vertaling Oude Testament


  Brakshoofden, Wolter Toetst alles en behoudt het goede
Waarom eeuwig niet eindeloos is
Een studie over het woord aion, met een pdf bestand met alle voorkomende plaatsen
Concordant Commentaar op de brief aan de Kolossenzen
Een studie over de Kolossenzenbrief, gebaseerd op een serie studie van Andrť Piet


  Brock, Robert C.
Het misbruik van tongen in Korinthe - een onderzoek in 1 Korinthe


  Bullinger, E.W. - 1837-1913
Het boek des levens
Nimrod - Genesis 10:8,9
Een verfrissende studie over de opstanding.
Genesis vindt haar complement in Openbaring
De namen en titels van Jezus


  Bultema, H. Ü 1952
Niet gezonden om te dopen
(uit de serie: Wat is er mis in de kerk?


  Burns, Alan
Is het uit God?
Paulus, de onbeschaamde
Pijn is de prijs voor waarheid
De soevereiniteit van God - (Romeinen 9)


  Bynoe, Leon A. (1895-1983)
De weg naar heerlijkheid
God Alles in allen
een artikel over het uiteindelijk doel van God met Zijn schepping


  Clayton, Edward Henry 1887 - 1972
De Dais van God en Christus
Saulus - Paulus, de ongeziene tussentijd
De eerste aion
Het rechtsgebied van de duisternis
Paulus' vijf bedieningen
Het Hebreeuwse evangelie
Het goddelijk dienstbetoon van de hemelingen
De wedergeboorte tegenover de nieuwe schepping


  Cope, Bob
De politiek van de wereld en de Christen


  Coram, James - hoofdredacteur "Unsearchable Riches Magazine"
Redding of Keuze?
Wordt een mens gered door God, of is het zijn/haar eigen keuze?
Het Woord Recht Snijdenbasiskennis.gif
een studie in 2Tim.2:14-18
Geestelijke gaven
over "tongen", "talen" en andere zaken
Het primitieve ging voorbij
over het voorbij gaan van tekenen en "gaven"


  Dijk, Thamara van - eigenaar website Goed Nieuws!
Plaatsvervangende straf en een gratis geschenk


  Dilks, S.
Licht en duisternis


  Dyke, Ray van
De god van het Christendom
een kritische kijk en de oplossing.


  Ellul, Jacques
Heeft God de hel geschapen?


  Essex, John
De grootheid van Gods doel
Ook als E-boek (PDF of EPUB)
    Deel 1 - Inleidende scènes
    Deel 2 - Scènes van verwoesting
    Deel 3 - Scène zes
    Deel 4 - Ere zij God
    Deel 5 - Stefanus en Paulus
    Deel 6 - Toekomstscènes

De Godheid van God
Ook als E-boek (PDF of EPUB)
    Deel 1 - De enig ware God
    Deel 2 - De enige God, Zijn Geest en Zijn Zoon
    Deel 3 - Gods wil en raadsbesluit
    Deel 4 - God de eer en heerlijkheid geven
    Deel 5 - Het relatieve en het absolute
    Deel 6 - God en Satan

De macht van God
    Deel 1 - Farao
    Deel 2 - Het woord van het kruis
    Deel 3 - De macht van Zijn sterkte

De plaats van de ecclesia in Gods plan
Ook als E-boek (PDF of EPUB)
    Deel 1 - Wat is de ecclesia?
    Deel 2 - De oorsprong van de ecclesia
    Deel 3 - te midden van de hemelingen
    Deel 4 - Heilig en onberispelijk voor Hem
    Deel 5 - In genade zijn jullie gered
    Deel 6 - Het complement van Christus

De plaats van de mensheid in Gods doelstelling
Ook als E-boek (PDF of EPUB)
    Deel 1 - Wat is de mens?
    Deel 2 - De ijdelheid van menselijk streven
    Deel 3 - De lessen van de pottenbakker
    Deel 4 - Gods grote uitstalling
    Deel 5 - De al-voldoendheid van God - deel 1
    Deel 6 - De al-voldoendheid van God - deel 2
    Deel 7 - Van Abram naar Abraham
    Deel 8 - Een unieke schatkist - deel 1
    Deel 9 - Een unieke schatkist - deel 2
    Deel 10 - Een unieke schatkist - deel 3

De slag om de waarheid
God is aan het werk
Lessen uit het huis van de Pottenbakker.
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Een studie over Efeze 3:8-13.
Tekenen in de Schrift.
Het woord van het kruis.
Werd Christus aan het kruis verlaten?.
De ecclesia als Christus' complement
In "hemelse plaatsen" of te midden van de hemelingen?
Wat is de kerk?
De brieven van Paulus juist verdelen
Alles is uit God


  Evely, Bob - Grace Evangel Fellowship
De ecclesia in de Schrift.
Adam & Christus.


  Feddema, Peter
Waarom Heeft God Het Heelal Geschapen?
Uit God, Door God en Voor God is het Al
Nog Niet Volmaakt!
"Wat Een Soeverein God Wil Doen En Zal Bereiken"
Een Schriftuurlijke weerlegging van het geloof dat de mens de beschikking heeft gekregen over een vrije wil.
De Wil van God
Twee verschillende evangeliën


  Fielding, Donald
Meer dan overwinnaars


  Freeman, Joseph A.
Mijn gebed
Overwinning vanuit nederlaag
Een aangename geur
God regeert, op tijd
Bied je lichamen aan!
Vrije wil?
Zwijg. Wees stil.


  Gelesnof, Valerie
Schriftindelingbasiskennis.gif
de juiste manier om Gods Woord te lezen en te begrijpen.


  Gorter, Date - www.da-ath.nl
De doop voor en tijdens het oude verbond
De doop in het koninkrijk
De doop in Handelingen
De doop in de brieven van Paulus - deel 1
De doop in de brieven van Paulus - deel 2
Het paradijs
Wedergeboorte
Waar gaat de brief aan de Galaten over?
De bazuin van God Ė hemelse of aardse bediening?
De mens, de kroon op de schepping van God

  Hammon, W.H.
Christus' uiteindelijke overwinning


  Hanson, J.W.
De vroegste belijdenissenbasiskennis.gif
Het vroege Christendom, een blij geloof!basiskennis.gif
De oorsprong van de eindeloze bestraffingbasiskennis.gif
Deze artikelen zijn hoofdstukken uit een boek van deze schrijver. U kunt het(Engelstalige-) boek, "Universalism, the prevailing doctrine of the Christian Church in it's first five hundred years.", gratis downloaden(1MB). Klik hier


  Hayter, D.G..
Weggegrist
Satan
Rechtvaardiging
De lijdende God


  Held, A.C.
De toren van Babel
uit de serie: Wat is er mis in de kerk?


  Hill, Stephen
Echte tevredenheid
Wat is liefde?


  Hoeven, Cor van   1925-1995    www.ebenhaezer.nl
Aan wie schreven nu feitelijk de apostelen?


  Hough, Dean H. - mede-hoofdredacteur "Unsearchable Riches Magazine"
Het handelen en doel van God, een studie naar aanleiding van Rom. 11:32
Gods kracht voor redding
De rechtvaardigheid van God
De wijsheid en kracht van het kruis
De valstrik van het kruis
De wereld en het kruis


  Hutton, K.D.
De bouw van de ecclesia
Christus kennen


  Jacobsen, Dr. Jack.
De kerkvaders getuigen van de uiteindelijke triomf van Jezus Christus


  Jacobson, V.E.
Vijftien Bommen Die Mijn Theologisch Schip Deden Zinken


  Jaegle, M.
Is genezing ook voor vandaag?
Het kwaad in het goddelijk reddingsplan

De ecclesia en het koninkrijk
Ook als E-boek (PDF en EPUB)
Deel 1 - De voortijdse onthullingen van God en Christus betreffende de oorsprong van de ecclesia in de voor-scheppingstijd van het universum
Deel 2 - Het begin van de schepping en de intieme relatie van God met allen
Deel 3 - Allen in de Zoon
Deel 4 - De schepping van allen in de Zoon
Deel 5 - De intrede van het kwaad
Deel 6 - Gedelegeerde oordelen
Deel 7 - Het kwaad in het goddelijk reddingsplan
Deel 8 - Onze uitverkiezing in Christus
Deel 9 - Een les over onze uitverkiezing
Deel 10 - Uitverkiezing in Romeinen en 1 en 2 KorinthiŽrs
Deel 11 - De uitverkiezing in EfeziŽrs - deel 1
Deel 12 - De uitverkiezing in EfeziŽrs - deel 2
Deel 13 - De uitverkiezing in EfeziŽrs - deel 3
Deel 14 - De prť-aionische genadegeschenken
Deel 15 - Een volk voor Zijn Naam

Wijsheid in Gods Woord
Ook als E-boek (PDF en EPUB)
Deel 1 - Wijsheid in de Hebreeuwse Schrift
Deel 2 - De wijsheid van Christus
Deel 3 - Wijsheid in deze bediening
Deel 4 - Wijsheid in Paulus' brieven - deel 1
Deel 5 - Wijsheid in Paulus' brieven - deel 2
Deel 6 - Wijsheid in Paulus' brieven - deel 3  Janse, Wim - eigenaar website "Het Beste Nieuws"
Mamma, is opa nu in de hel?basiskennis.gif
Waar haalt men toch al dat "eeuwig" en "eeuwigheid" vandaan?basiskennis.gif
De zeven dagen van Genesis: creatie of re-creatie?
De "opname" en de "tweede komst"
Over "dood" en "de doden".basiskennis.gif
Waarom We Zondigen basiskennis.gif
of, hoe een kleine fout in de vertaling kon leiden tot een groot misverstand
De Arme Lazarus en de Rijke Man
De Koninkrijken van het Nieuwe Testament.
Onderschikking of zelfbestuur? - kort iets over de Christen en de democratie
De Duivel, een gevallen engel?
Het Huwelijk, daar zit iets achter! - De gemeente, de kompletering van Christus.
God dwingt mensen niet om te geloven.
"Hou van me of Ik schiet"
De Illusie van de Vrije Wilbasiskennis.gif
Wie Is Redder?basiskennis.gif
1TimothŽus 4:10 en de Volkswagen Golf
Galaten 2:7, "Benzine of diesel, meneer?"
Drie geniepige gaatjes van Satan in het christelijk denkenbasiskennis.gif
Gods Naam: vier kleine letters met een grote betekenis
Alpha-Omega - Komt deze uitdrukking ook in het Oude Testament voor?
Was of Werd de Mens sterfelijk?
Vrije wil en de Euromast - een uitdaging aan mensen met een vrije wil
Het Vlees, een lastige noodzaak een studie over zuchtende en worstelende gelovigen.
Structuur in schepping en tijd een artikel over hoe God in de schepping en tijd hetzelfde principe gebruikte als bij het samenstellen van de Bijbel: structuur!
De woestijn, zuiveraar van mensen
"De Christus", verduisterd in de vertalingen.
Bekeren, een woordstudie.
Over verzoening gesproken een studie naar het woord verzoening.

Vertaalproblemen.
    1Korinthe 11:20 de "maaltijd des Heren"???
    Johannes 10:18 nemen of krijgen?
    Ezechiël 28:1-19 een vertaling gebaseerd op de Septuagint.
    Wedergeboorte, ook voor ons? een studie naar het begrip wedergeboorte

Danken voor alles, is dat mogelijk? een studie naar aanleiding van 1Thess. 5:18 en Efe. 5:20
Is God in staat zowel Zijn willen als Zijn wensen uit te voeren? een studie naar aanleiding van 1Tim. 2:3,4 en Efeze 1:11 en Jesaja 46:10,11.
De poel des vuurs, de tweede dood. Letterlijk vuur of iets anders...?. Is de poel des vuur letterlijk te nemen of....?
De tien plagen en de Egyptische goden
Hypnose!
Het lied van de klei
over vertrouwen in Gods bestuur
Zelfreiniging?
over het oplossen van problemen
Slaaf zijn? Ja, fijn!
een artikel voor bezorgde mensen
Kiezen of gekozen worden
een woordstudie
Wat is "dood"?
een kijkje naar een onaangenaam onderwerp
Basanos - de toetsteen
Een woordstudie over straffen, kwellen, pijnigen of Ö beproeven?
Adam en de positie van de leden van het Lichaam van Christus
een vergelijking tussen de eerste hoofdstukken van Genesis en de brief aan Efeze
Somewhere over the rainbow
over toch danken voor te moeilijke dingen
Damascus
een paar gedachten over de naam van de stad
Aionen, de tabernakel en de onthulling van God
Bonnie bonnie banks en de "eerdere verwachting"
Wat zullen we God geven?
MattheŁs 24:34 - heeft de Heer gelogen?
Zout in water, prostitutie en toch iets goeds?
over hoe God het kwaad kan gebruiken om iets goeds tot stand te brengen
Vrij of bandeloos?
over de vraag of "alles is mij toegestaan" ook werkelijk absolute vrijheid betekent
Een volle beker
Werd God verzoend?
Een artikel over een hardnekkig misverstand.
Betalen en niet meenemen?
Een vergelijking.
De verloren zoon
Waarom verschilt de Joodse kalender zoveel met de onze?
Een probleem opgelost.
De lijst met namen van de aartsvaders
met namen, jaren van geboorte en overlijden en nog wat...
Perioden van 120 jaren en Openbaring 12
een mogelijk scenario.


  Johnson, James
Kan God ons verwerpen?
De blije God


  Jones, Edgar E.
God Rechtvaardigt ALLEN, Redt ALLEN, Verzoent ALLEN en Doet ALLEN Herleven!!!


  Kaser, Hans
Lijdt God?


  Killen, Robert B.
De heerlijkheid die op het punt staat geopenbaard te worden
Gods wil en die van de mens


  Kirk, Joseph E. (1903-1974)
Zal heel de mensheid rechtvaardig gesteld worden door Jezus Christus?


  Knoch, A.E. 1874-1965
  Oprichter van het Bijbelstudie tijdschrift "Unsearchable Riches Magazine"
De met de zon beklede vrouw en haar mannelijke zoon een studie over de eerste verzen van Openbaring
Abraham, de vader, en Jeruzalem, de moeder van allen
Johannes, Petrus en Paulus - roeping, tijd en bediening
De Ware Basis Voor Wereldvrede
"Er zijn vele goden" vs "Er is …ťn God"
Het oordeel over de ongelovige
De redding van de ongelovige
De Grootse Waarheid in de Schrift
Het Adres Op De Enveloppe, deel 1
Het Adres Op De Enveloppe, deel 2
De BÍma van God en Zijn Christus
Allen Levend Gemaakt In Christus
"Geloofsgenezing", iets voor vandaag?
Het "Indien" Evangelie van Johannes
Rechtvaardiging Abram's geloof - Abrahams daden
Opwekken, Opstaan en Verlevendigenbasiskennis.gif
De Ziel Is Niet Onsterfelijk
De Onuitsprekelijke Naam
"De Ziel Doden"(Matt. 10:28)
"De Dag van Christus"
"Zijn wij de bruid van het Lam?"
"De Heilige Geest of... heilige geest?" Is de heilige geest een persoon?
"Wees met God verzoend!"
"De rechtvaardiging van zonden"
"De krans van de overwinnaar"
"De verschillende dopen"
"De 'persoonlijkheid' van de heilige geest"
"Hemel en hel, wat heeft Christus daarover onderwezen?"
"Eeuwige Vader? "
"De laatste bazuin van 1 Korinthe 15, vergeleken met de bazuin in Openbaring 11"
De betekenis van vernietigen
De hemelse missie van de mens
Rechtvaardiging
Abraham en de natiŽn
Geestelijke gaven voor vandaag
De redding van Judas een antwoord aan onze critici
De zonde van Adam
Gedrag voor de laatste dagen
Gods scheppende Origineel
De geest van gezond denken
Wie zullen opgenomen worden?

Het geheim van Babylon
Deel 1: Het vrijen en het winnen
Deel 2: Zijn jalousie
Deel 3: De tien stammen
Deel 4: De belofte van ontvangst
Deel 5: Juda
Deel 6: De wet van jalousie
Deel 7: De bruid van het lammetje
Deel 8: Het hooglied
Deel 9: De stad Babylon
Deel 10: Het gezicht van de efa
Deel 11: De "openingen" van de Openbaring
Deel 12: Het geheim van het wilde beest
Deel 13: De drie oostelijke beesten
Deel 14: Babylon, de wetbreker
Deel 15: Het geheim van de stad
Deel 16: De doem van Babylon

Wat is geest?
Ook als E-boek in PDF en EPUB.
Deel 1: Wat is geest? een diepgaande woordstudie
Deel 2: De menselijke geest
Deel 3: Geestwezens
Deel 4: De identiteit van de menselijke geest
Deel 5: De Geest van God
Deel 6: De geestenwereld
Deel 7: De "persoonlijkheid" van de heilige Geest
Deel 8: De suprematie van de geest - deel 1
Deel 9: De suprematie van de geest - deel 2

De Goddelijke Naam en Titels
Ook als E-boek PDF en als EPUB.
De Goddelijke Naam en Titels- deel 1: AL
De Goddelijke Naam en Titels- deel 2: Alue
De Goddelijke Naam en Titels- deel 3: AlueÔm
De Goddelijke Naam en Titels- deel 4: De Naam der namen
De Goddelijke Naam en Titels- deel 5: De Ware Drie-Eenheden

Het Probleem van het Kwaad,
Ook als E-boek in PDF en EPUB
Indexpagina
Voorwoord
Kwaad en Zonde
De Bron van de Zonde
Zonde voor Zonde
De "Val" van Satan
Satans Grootste Zonde
De Kennis van het Goede
De Grootste Fouten van de Mens
Zonde als Daad en als Feit
De Menselijke Natuur
Het Menselijk Hart
Het Geweten
De Wil van de Mens of de Wil van God
De Schijngestalte van de Vrije Wil
De Overdracht van de Zonde
De Onvergeeflijke Zonde
Rechtvaardiging van Zonde
De Verwerping van de Zonde
De God van Judas Iskariot
Gods Wil en Bedoeling
De Godheid van God

De gerichten van God
Verantwoordelijkheid
Wat is richten?
Het podium of de "rechterstoel" van God en Zijn Christus
Door vuur onthuld
Lijden en volharding
De verdrukking en toorn
De oordelen over de volkeren
De functie van de Grote Witte Troon
De tweede dood
Het waarderen van God

Christus Stierf Voor Onze Zonden basiskennis.gif
Ook als E-boek in PDF en EPUB
Plaatsvervanging of Insluiting? - deel 1
Plaatsvervanging of Insluiting? - deel 2
Plaatsvervanging of Insluiting? - deel 3
Plaatsvervanging of Insluiting? - deel 4

Het heerlijk evangelie van Gods genade
Ook als E-boek in PDF en EPUB
Deel 1 - De verschillende evangeliën
Deel 2 - Rechtvaardiging door geloof
Deel 3 - Het geloof van Abram
Deel 4 - De wandel van Abram
Deel 5 - Gods rechtvaardigheid
Deel 6 - De wet en rechtvaardiging
Deel 7 - Verbonden voor ongeloof
Deel 8 - De verschillende dopen
Deel 9 - Die onder de wet is
Deel 10 - Gekruisigd met Christus
Deel 11 - Begraven, opgestegen, gezeten
Deel 12 - De verstoting van zonde en de verzoening

Bidden en lofprijzing
Een 17 delige serie over bidden en lofprijzing
naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en EPUB

Studies in Kolossenzen
Een 13 delige serie over de brief van Paulus aan de Kolossenzen
naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en EPUB.

Studies in Filippenzen
Een 8 delige serie over de brief van Paulus aan de Filippenzen
naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en als EPUB.

"Geworteld en gegrondvest in liefde"
Een serie over de brief van Paulus aan de Efeziërs
naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en EPUB.

Het geheimenis van het evangelie
Een 36 delige serie.
naar de indexpagina
Ook als E-boek in PDF en EPUB.


  Ladwig, Wesley J.
Liefde, de band van volwassenheid


  Landersheim, Dieter
Moeten wij de sabbat houden?
Kan de wil van God met succes worden belemmerd door Zijn schepselen?

  Ladwig, Wesley J.
Liefde, de band van volwassenheid


  Larsen, E.A
De nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem  Locker, Ašron
Tegengestelde doctrines
Eindeloze bewuste kwelling of oneindige liefde


  Longva, Rick - www.godisgod.ca
De minder bewandelde weg
ook als E-boek in PDF en EPUB
De minder bewandelde weg - deel 1
De minder bewandelde weg - deel 2
De minder bewandelde weg - deel 3
De minder bewandelde weg - deel 4
De minder bewandelde weg - deel 5
De minder bewandelde weg - deel 6
De minder bewandelde weg - deel 7
De minder bewandelde weg - deel 8
De minder bewandelde weg - deel 9

Is de redding van allen dan aan ons?
Is de redding van allen dan aan ons? - deel 1
Is de redding van allen dan aan ons? - deel 2
Is de redding van allen dan aan ons? - deel 3
Is de redding van allen dan aan ons? - deel 4
Is de redding van allen dan aan ons? - deel 5


De drie niveaus van begrip
Apollos
De gevangenbewaarder
Alle schepselen
Bidden dat God's wil wordt gedaan
God is God en wij niet
Wij hebben allen een plaats
Levend gemaakt / Het Leven
Redder
Hoe is de hemel?
Hij is opgestaan - wij zullen opstaan
In een begin
Wat is het punt?
Hij werd gezonden
Licht, leven, liefde

  Loudy, Adlai
Gods Aionische Doelstelling - indexpagina.
Ook als E-boek in PDF en EPUB
Rechtvaardiging


  Maclarty, Andrew - Grace and Truth Magazine
Waar Gaat Het Om In De Bijbel?
God is niet boos!
Breaking News! God redde de grootste van alle zondaren!
Een korte ontmoeting

  Macnab, R.B.
Vervreemding door Adam, verzoening door Christus


  McCroskey, D.L. (1902-1991)
Tongen, Israels gave van tekenen


  Martin, Ernest L.  1932-2002 A.S.K.
Tempelsymboliek in Genesis
De Heidense Leer Over De Ziel - Opzettelijke Misleiding!!basiskennis.gif
Lazarus En De Rijke Man
Erkenning van Universele Verzoening - deel 1
Erkenning van Universele Verzoening - deel 2
Bijna-dood en andere geestervaringen  over boze geesten en lang haar bij mannen.
Engelen - feiten en fictie  over engelen en hun belangrijkste valse leer.
De profetische geboorte van onze beschaving   een studie over een zeer belangrijke periode in de geschiedenis.  Mealand, William 1873-1957
Het verborgen leven
De taal van de genade
Alles wat Golgotha betekent


  Meye, Peter www. revago.net

Dankbaarheid
Hoe ziet Gods wijsheid er uit? (pdf)
De drie groepen
Breaking News waar je "u" tegen zegt!
Hoeveel 'eeuwigheden' wil je hebben? (pdf)
De geschiedenis herhaalt zich => andere tijden, zelfde patroon. TOTDAT...!!
De evolutie van een bijzondere groep mensen (pdf)
Een bekend misverstand
Het geheim van de godsvrucht
Woorden zijn geest!
Met welke bril lees jij Gods Woord?
De hele Schrift: voor ons, niet over ons
Hoe kijken wij naar God?
De Werkelijkheid is... omgekeerd!
Gods Woord: wat er staat en wat er lijkt te staan
De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd
Jezus, wat een 'Worm'!
Wanneer is iemand een ware gelovige?  Miller, J.R. (1840-1912)
Een troost zijn voor anderen


  Nungesser, Tony - Saviour of all fellowship
God, de oorzaak van waarnemen, zien en horen


  Onbekende schrijvers
Gods Grote Liefde.
In een notendop.
Vrees
Het kruis - Was het een heidens kruis of een paal?

  Oudijn, Gerard.
Gaven van de geest, zijn ze er vandaag nog?
De toekomst van het Christendom volgens de apostelen
De HebreeŽnbrief: boodschap en context
De betrouwbaarheid van Genesis
Betekent eeuwig in de Bijbel eindeloos?
Allen verzoend. En Satan dan?
Uitverkiezing
Een studie over het begrip uitverkiezing


  Penner, Travis
Zijn werk
Het doel van het zuiverend vuur van geloof


  Piet, André - eigenaar website www.goedbericht.nl
Veel Gestelde Vragen over 'Alverzoening'basiskennis.gif
Hoezo: "In Christus allen?"
Wanneer was Jezus jarig? Jezus geboren vlak voor Pesach!
Is geloof een gave van God?basiskennis.gif
Doopopdracht van Jezus? - naar aanleiding van Matt. 28:19basiskennis.gif
Paulus was geen bedelaar
Oude en nieuwe natuur?

Zie ook de audio- en video bestanden door André Piet


  Roach, Elwin R.
103 redenen om te geloven in Gods soevereiniteit en de redding van ALLE mensen.


  Robison, F. H. (1885-1932)
Zijn de bruid en het lichaam identiek?
Ook als E-boek in PDF en EPUB
Deel 1 - Voorwoord
Deel 2 - De Griekse Schrift over de bruid
Deel 3 - Een onderzoek van Handelingen
Deel 4 - De Paulinische tussentijd
Deel 5a - De brief aan de HebreeŽn - deel 1
Deel 5b - De brief aan de HebreeŽn - deel 2
Deel 6 - De Besnijdenis geschriften
Deel 7 - Paulus' vroege brieven
Deel 8 - Het handvest van de kerk


  Rodgers, Jim       The Pauline Gospel Church
Wat en waar is Satan?
Gods redding van hen die op dit moment nog niet in Christus zijn
De drie hemelen en Aardes in Gods Programma
Waarom wij lijden
Wat en waar is de hel?
De menselijke beperkte wil en Gods onbeperkte wil


  Schaffhauser, Wilhelm.
Kan de wil van God met succes door Zijn schepselen belemmerd worden?


  Scranton, J. Phillip.
Indien er geen opstanding is
Gered uit de muil van de leeuw.
Jeruzalem
Afgestemd op genade.
De gezindheid van Christus toepassen.
In Christus, in Christus Jezus en in de Heer
Geloof: het kleinste en het grootste
Het vernieuwen van het denken
De terugkeer van de ark

Een reis naar en door de tweede dood
de vertaling van het boek: "Journey to and through the Second Death"
Ook als E-boek (PDF en EPUB)
Deel 1 - de herontdekking van de eerste dood (a)
Deel 2 - de herontdekking van de eerste dood (b)
Deel 3 - de zoektocht naar de tweede dood (1)
Deel 4 - de zoektocht naar de tweede dood (2)
Deel 5 - de zoektocht naar de tweede dood (3)
Deel 6 - de zoektocht naar de tweede dood (4)
Deel 7 - de zoektocht naar de tweede dood (5)
Deel 8 - de zoektocht naar de tweede dood (6)
Deel 9 - de zoektocht naar de tweede dood (7)
Deel 10 - de zoektocht naar de tweede dood (8)
Deel 11 - de zoektocht naar de tweede dood (9)
Deel 12 - de zoektocht naar de tweede dood (10)
Deel 13 - de zoektocht naar de tweede dood (11)
Deel 14 - de zoektocht naar de tweede dood (12)
Deel 15 - de zoektocht naar de tweede dood (13)
Deel 16 - de zoektocht naar de tweede dood (14)
Deel 17 - de zoektocht naar de tweede dood (15)
Deel 18 - de zoektocht naar de tweede dood (16)
Deel 19 - de zoektocht naar de tweede dood (17)
Deel 20 - de zoektocht naar de tweede dood (18)
Deel 21 - de zoektocht naar de tweede dood (19)
Deel 22 - de zoektocht naar de tweede dood (20)
Deel 23 - de zoektocht naar de tweede dood (21)  Screws, William B. (?-1961)
Toekomstige bestraffing - wat God er over zegt
Paulus' zaken
Onze eerdere verwachting
God is echt GOD!
De kennis van goed en kwaad
Uitnodiging tot breedheid
Gods wil, raad en bedoeling
Dit is de mensendag
Nu slechts ťťn lichaam
De Vader en de Zoon kennen
In Christus, een nieuwe schepping


  Sielaff, David Associates for Scriptural Knowledge
Elohim en de zonen van God
Een studie in de Griekse geschriften naar de betekenis van aion en aionios door Dr. Heleen M. Keizer


  Sneidar, Andrť
De "bedwelming" van onze levens
Alles door Vader's ontwerp
Druk bezig met het werk van de Heer


  Slagle, Charles
Onderbewuste informatie is effectief, met name in godsdienstige reclame
uit de serie: Wat is er mis in de kerk?


  Stahl, E.A. (1926-2011)
Slechts voor een ogenblik
een artikel over volharden in verdrukking
Het geheimenis van de liefde - deel 1
Het geheimenis van de liefde - deel 2
Het geheimenis van de liefde - deel 3


  Struthers, Michael. (1913-1964)
Vijanden!


  Thayer, Thomas B. (1812-1886)
De oorsprong en geschiedenis van de leer van de eindeloze bestraffing.
Ook als E-boek in EPUB


  Tonn, Rebecca
Waarom moeten wij lijden?


  Veer, Ruud van 't (1935-2010)
Brieven aan Anne - deel 1 - Alles op een rijtje
E-boek in PDF
E-boek in EPUB
Dit boek is in gedrukte uitgave gratis te bestellen op Godsvermogen.nl.
U wordt alleen gevraagd de verzendkosten voor uw rekening te nemen.
Klik hier voor meer informatie.


Brieven aan Anne - deel 2 - Lijden en onderschikking
E-boek in PDF
E-boek in EPUB
Dit boek is in gedrukte uitgave gratis te bestellen op Godsvermogen.nl.
U wordt alleen gevraagd de verzendkosten voor uw rekening te nemen.
Klik hier voor meer informatie.


  Vickers, John F.
De ware betekenis van liefde


  Waarde, Aren van - eigenaar website Bijbels Denken
Een antwoord uit Genève
Hoezo verwereldlijking?
Vijanden van het kruis
Wettig gebruik van de wet
Zondagsheiliging?
Vanwaar de kerkelijke verdeeldheid?
Dit zijn artikelen uit de serie: Wat is er mis in de kerk?


  Wal, Andries v.d. Godswoordcentraal.nl
De hel? Een parkje in Jeruzalem!


  Walker, Granville († 1992)
De alleen wijze God.


  Walker,W.H.
De bediening van het kwaad.


  Webb, James A.
De rol van de Tegenstander in Gods doelstelling


  Williams, J.W.
De onvergeeflijke zonde©  www.hetbestenieuws.nl