Overwinning vanuit nederlaag

door Joseph A. Freeman

Gods wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten.

De volgende gebeurtenissen lijken een nederlaag, maar iedere gebeurtenis heeft bewezen de weg naar overwinning te zijn.

Adam, die van het fruit eet.

Mozes verborgen in zijn rieten mandje.

Abraham, die zijn enige zoon meenam bovenop de heuvel.

De kinderen van Israel, die de Rode Zee bereiken.

Job tijdens zijn verschrikkelijke beproevingen.

Johannes de Doper onthoofd.

De vissers na een nacht van vruchteloos zwoegen.

De hongerige vijfduizend.

Lazarus in het graf.

Het dochtertje van Jairus in slaap.

De enige zoon van de weduwe op zijn lijkbaar.

Onze Here Jezus aan het vervloekte hout op Golgotha.

Paulus in de gevangenis.

Dit zijn slechts een paar van de opgeschreven gebeurtenissen, die leken op een nederlaag. Maar een nauwkeurige bestudering van elk van deze gebeurtenissen zal bewijzen, dat het de weg was naar overwinning. Uit bestudering van de zaak van Jozef in de put, in de gevangenis enz. blijkt eveneens de opmerkelijke manier hoe God werkt en hoe, vanuit menselijk oogpunt, alles verloren lijkt te zijn. We kunnen het plaatje ook omdraaien en zeggen dat, wanneer alles een overwinning lijkt te zijn voor de tegenstander, dat dan de nederlaag komt. Thess.5:3 is hier een voorbeeld van in deze tijd. Want, wanneer zij zullen zeggen: "vrede en veiligheid", dan zal er een onverwacht verderf over hen zijn.

Als niemand goed van ons spreekt, als wij niet lijken te passen in deze wereld, als onze reputaties worden vernietigd door de vijand, laten wij ons dan altijd herinneren dat dit de weg naar de overwinning is. Want Hij heeft het kruis verdragen vanwege de voor Hem liggende heerlijkheid. Wij zijn inwoners van de hemelen, wij zijn niet van onszelf.

©Concordant Publishing Concern© www.hetbestenieuws.nl