Adam en de positie van de leden van het Lichaam van Christus
een vergelijking tussen de eerste hoofdstukken van Genesis en de brief aan Efeze
door Wim Janse
(met dank aan Dan Sheridan)

Er is, als je goed gaat kijken, een duidelijke parallel te vinden tussen de eerste hoofdstukken van het boek Genesis en de brief van Paulus aan Efeze. Kijkt u mee? Links is Genesis, rechts is Efeze...

Adam
  Wij

Goddelijke beraadslaging:
"En Elohim zegt: Wij zullen een mensheid maken in ons beeld, naar onze gelijkenis..." (Gen. 1:27;SW).
 
Goddelijke beraadslaging:
"zoals Hij ons verkoos in Hem vr de nederwerping van de wereld" (Efe. 1:4;SW).

In Genesis 1 wordt de (nu oude) mensheid geschapen.
 
In Efeze (2:11-18 en 4:24) wordt een nieuwe mensheid geschapen.

God wandelt met de mens in de Hof - Gen. 1 en 2.
 
In Efeze 2:22 staat dat God, in geest, verblijft bij de (nieuwe) mens.

God geeft de mens een opdracht: "En JAHWEH Elohim neemt de mens en laat hem achter in de tuin van Eden, om die te dienen en te bewaren" (Gen. 2:15;SW).
 
God geeft de mens een opdracht "... de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede" (Efe. 4:3;SW).

Tegenstander - Satan - misleiding (Gen. 3:4,5) - twijfel aan oprechtheid van God - ongehoorzaam handelen.
 
Tegenstander - Satan - misleiding - twijfel aan Gods oprechtheid in verband met de oplossing voor het zondeprobleem - ongehoorzaam handelen door terug te gaan naar middelen van een voorbije bedeling (Efe. 4:14; 6:12 en 6:16).

Zo zie je maar hoe standvastig God is. Hij gebruikt systemen steeds weer. Eenmaal iets goeds gevonden, dan blijft Hij daarbij.
© www.hetbestenieuws.nl