Gods Naam,
vier kleine letters,
grote betekenis

door Wim Janse

Veel mensen denken dat "God" de Naam van de Schepper is. Dat is onjuist, het is Zijn Titel.
De Naam van God is 'IEUE', ook wel als 'Yahweh' of 'Jehovah' weergegeven(zie dit artikel op deze site).

In de Schrift hebben namen een grote betekenis. Zo wordt de betekenis van Gods Naam in Openbaring 1:4 gegeven als "Die is en Die was en Die komt"
Zit er achter de Naam van God ook nog een diepere betekenis? Laten we eens kijken....

De eerste letter van Gods Naam is de Yod(onze i). Het betekent "daad" of "hand". En inderdaad, als je hem van de zijkant bekijkt, lijkt de vorm van de letter een beetje op een hand. In Nederland kennen we dit woord ook, zij het uit het Yiddisch: 'jat'. Je jatten branden= je handen branden.

De tweede letter van Gods Naam is de Hey(onze e). Ze heeft de vorm van een licht geopende deur en betekent 'openbaren', ook wel 'voortbrengen' of 'voortkomen'. Er zijn twee Hey's in Gods Naam.

Weet u nog van Abraham? Zijn naam was Abram en God voegde de letter Hey toe, net voordat hij het ritueel van de besnijdenis ontving en de belofte van een zoon, Isańc. De letter Hey openbaarde aan Abram/Abraham zijn nabije en verre toekomst, die hem eer zou brengen. Hij zou nu vader(voortbrenger) van vele volkeren worden, niet alleen van een zoon.

Toen Jezus naar Israël kwam om Zijn discipelen te onderwijzen, kwam er een moment, bij het binnengaan van Jeruzalem, dat Hij verwees naar Gods Naam

Vader, verheerlijk Uw Naam!
en de stem van God uit de hemel antwoordde:
"Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!"
(Joh. 12:28;NBG)
Dit is een zeer intrigerende conversatie. Jezus zei er later over dat de stem klonk ten behoeve van ons. Wat moeten we dan weten en verstaan in de woorden: ""Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken"?
Er zijn twee Hey's in Gods Naam. Ze vertegenwoordigen de redding die voortkomt uit Gods hand. Eerst redde Hij Zijn volk uit de greep van Egypte, later redde Hij heel de wereld uit de greep van de zonde. Twee maal verheerlijkte God op zo'n manier Zijn Naam.

Tenslotte de letter Vav(onze u), de derde letter in Gods Naam. De betekenis is "bijvoegen", "vast maken". De Vav heeft de vorm van een nagel/spijker.
Redding en verlossing komen uit de genagelde hand van God. Zo vast als de spijkers de handen(of polsen?) van Jezus aan het kruis nagelden, zo vast staat de redding van de hele mensheid.


Toen Jezus stierf aan het kruis, werd Hij opgericht, net als Mozes' staf, en zagen we een beeld van Gods Naam.
Op het bordje op het kruis, boven Jezus, stond: "Jezus van Nazareth, Koning van de Joden". Dit was geschreven in vier Hebreeuwse woorden: "Yeshua Hanetzeret V'melech Hayehudim". De beginletters van deze woorden vormen.... IEUE(Yod-Hey-Vav-Hey). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de religieuze Joden wilden dat het bordje werd verwijderd. Maar het was zoals Jezus had gezegd, ze zouden IK BEN zien wanneer de Zoon des Mensen verhoogd zou worden(Joh. 8:28).

De Yod wijst naar het handelen van God, dat Hey, redding (uit knechtschap), brengt.
De Vav wijst naar het lijden van God, dat Hey, redding (uit zonde), brengt.


De hand van God

(de open deur van God)
brengt Redding

De nagel/spijker van Gods Zoon

(de open deur van God)
brengt Verlossing

Voor meer informatie over de Hebreeuwse letters kunt u gaan naar: The Ancient Hebrew Alphabet

© www.hetbestenieuws.nl