Wat is er mis met de kerk?
-
De ware tempel van God

door G. Amirault

Toen Jezus’ eerste discipelen naar de nieuwe tempel, het schathuis en de andere nieuwe gebouwen keken die Herodes met het geld van het Joodse volk aan het bouwen was, toen zagen zij met groot verlangen uit naar het moment waarop — zo meenden zij — zijzelf Israël vanuit deze gebouwen zouden gaan regeren. Maar Jezus had totaal andere gebouwen op het oog toen Hij over de tempel sprak die Hij wilde bouwen. Zoals Jezus in Mat 24:2 profeteerde:

"Geen enkele steen zou in de tempel van Herodes op een andere steen gelaten worden, die niet zou worden afgebroken".

De eerste christenen richtten geen gebouwen op — geen schitterende en ook geen eenvoudige. Zij investeerden hun tijd en hun geld in levende stenen, d.w.z. in mensen. Toen Constantijn het christendom tot de godsdienst van het Romeinse rijk uitriep, veranderde dit allemaal. Gedurende de laatste zestienhonderd jaar hebben duizenden christelijke kerkgenootschappen letterlijk triljoenen dollars gestopt in gebouwen en instellingen van allerhande vorm en grootte, waarbij ze van duizenden verschillende gewetenloze methoden gebruik maakten om aan Gods volk geld te kunnen ontfutselen. Methoden die varieerden van de verkoop van vergunningen om te zondigen (de zogenaamde aflaten) tot de instelling van onbijbelse kerkelijke tienden en elk ander gewetenloos middel dat de mens maar in staat was om te bedenken.

Ten gevolge van deze brutale afwijking van de Schriftuurlijke weg om Gods tempel te bouwen, is een groot deel van de ware tempel woest gebleven (Hand.7:48-50, 1 Kor.6:19, Jak.1:27). Al de armen van de wereld zouden gevoed, gekleed en gehuisvest kunnen worden op basis van de hypotheekrente van de Noordamerikaanse kerken alleen. Bekijk het financieel rapport van uw kerkvoogdij maar eens — dan zult u zien waar haar hart ligt.

Hoe kan dit alles ooit veranderen? We moeten beginnen om meer van onze tijd en ons geld te steken in levende stenen, de ware tempel Gods, d.w.z. in mensen. Er was in het verleden nimmer enige reden en er is nog steeds geen goede reden om kostbare kerkgebouwen op te richten die gedurende het grootste deel van de tijd ongebruikt leegstaan, terwijl miljoenen kinderen op de wereld nauwelijks gekleed zijn, geen onderdak bezitten en met een lege maag rondlopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u schrijven naar:
Tentmaker Ministries and Publications, Inc.
118 Walnut St.
Hermann, MO 65041
United States of America
E-mail: info@tentmaker.org
© www.hetbestenieuws.nl