Vrije wil?

door Joseph A. Freeman

BABY MOSES, weggestopt in zijn wiegje, drijvend over het water, huilde. Was dit de wil van God of de wil van de baby?

Het was een kreet, die ontstaan is in de hemel. De dochter van de koning werd erdoor aangetrokken. Het leven van het kind werd gespaard. Hij ging het paleis binnen en werd uiteindelijk de grootste leider van mensen, die de wereld ooit gekend heeft. Aan hem werden de geboden toevertrouwd; hij sprak met God op de bergtop.

Is er een geadopteerde zoon van God, die rusteloos is of overbezorgd? Laat hem dan denken aan deze gebeurtenis, die slechts één minuut duurde en aan de gevolgen daarvan. En laat hem de Goddelijke Hand zien in zelfs de kleinste gebeurtenissen in het leven.

Hierin vindt men vrede. Johannes de Doper arriveerde precies op tijd om het Lam van God te zien en hij werd beschouwd als de grootste van alle mensen, die onder de vrouwen geboren was. Saulus was op de juiste plaats, toen onze Here Jezus hem bezocht.

Alles is uit God. De kleinste omstandigheden in het leven heeft Hij onder Zijn controle. Daarom, wees in geen ding bezorgd. Hij weet alles. Hij heeft lief. Hij zorgt. Eén kapitein is bekwaam genoeg voor ieder schip. Wij zijn allemaal slechts passagiers.

©Concordant Publishing Concern© www.hetbestenieuws.nl