Wat is er mis met de kerk?
-
Onderbewuste informatie is effectief,
met name in godsdienstige reclame

door C. Slagle

Organisaties en individuen rekenen op de werkzaamheid van onderbewuste informatie wanneer ze hun producten aan de man willen brengen. Nu laat God een boodschap van leven en hoop verkondigen. De geest van de antichrist verkondigt een boodschap van wanhoop en dood. Iedere reclame bevat zorgvuldig verpakte onderbewuste informatie om de ontvangers te beïnvloeden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Laten we eens kijken naar de onderbewuste informatie van de

ARMINIAANSE RECLAME
"Gij zult de Here, uw God, liefhebben met de onvoorwaardelijke toewijding van uw ganse hart, verstand, ziel en kracht"
(maar houdt daarbij in gedachten, dat Zijn toewijding aan u afhankelijk is van uw prestaties tijdens uw aardse leven).

De onderbewuste informatie luidt derhalve, dat u God méér moet liefhebben (met groter toewijding) dan Hij u liefheeft.

CALVINISTISCHE RECLAME
"Gij zult de Here, uw God, liefhebben met al wat in u is en uw naaste (vriend of vijand) als uzelf"
(maar houdt daarbij in gedachten, dat de Volmaakte, "Heilige" Liefde in de eeuwigheid die achter ons ligt de meeste van die ellendige naasten voor een nimmer eindigende, vurige kwelling heeft bestemd).

De onderbewuste informatie luidt derhalve, dat u uw naaste méér moet liefhebben dan dat God die naaste liefheeft. Terwijl God toch uw hemelse Vader en uw grote Voorbeeld is.

BIJBELSE RECLAME
"Gij zult de Here, uw God, liefhebben met uw ganse hart en uw naaste als uzelf"
(houdt daarbij echter in gedachten, dat dit niet alleen een bevel is, maar ook een belofte! God heeft zich voorgenomen dat Hij al die naasten zal blijven liefhebben als Zichzelf. Onze hemelse Vader en ons grote Voorbeeld zal hen daarom achtervolgen, totdat ze net zo liefhebben als Hij, en heilig en gelukzalig zijn). De onderbewuste informatie luidt, dat de zonde uiteindelijk zal vergaan — het is daarom zinloos om erin te blijven leven. En de Liefde faalt nimmermeer - daarom kunnen we op Hem rekenen ook wanneer wijzelf tekortschieten.

Welk van de bovenstaande reclameboodschappen, dunkt u, biedt de krachtigste stimulans om zich van de zonde af te wenden en de medemens van ganser harte lief te hebben? Welke boodschap is het meest tot eer van God? Welk van de drie boodschappen leidt tot het diepste Godsvertrouwen?© www.hetbestenieuws.nl