Zijn werk
door Travis Penner

Efeze 2:8-10

"8 Want door de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God,
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn prestatie, geschapen geworden in Christus Jezus voor goede werken, die God tevoren bereidde, opdat wij in deze zouden wandelen." (SW)

Er is niets zo verbazingwekkend nederig makend dan wanneer iemand u een geschenk geeft dat zo onvoorstelbaar duur is dat u het nooit zou kunnen kopen.

Ik had een vriend die mij een tablet gaf. Die was splinternieuw. Mijn gezin en ik waren in die tijd niet in staat veel te kopen. Mijn vriend wist dat ik al jaren een tablet wilde hebben, maar die niet kon bekostigen. Een maand of twee vr Kerstmis gaf hij mij een splinternieuwe Nexus 7.

Ik kon het niet geloven! Ik was door zijn vrijgevigheid zo nederig gemaakt. Ik voelde dat ik iets had moeten doen om het te verdienen, een programma programmeren, een computer repareren, een symfonie schrijven, een huis bouwen. Ik wist niet wat het was, maar ik voelde me gedwongen iets te doen om het te verdienen.

Hij zij met nadruk dat het een geschenk was, en dat ik niets voor hem hoefde doen.

Het maakte me nederig. Al wat ik kon uitbrengen was: "Dank je wel!" Natuurlijk, als hij iets nodig zou hebben zou ik het graag voor hem doen. Hij is tot op vandaag een goede vriend.

Hoe veel meer dan is het met dit heerlijke geschenk dat ons is gegeven? Niet alleen de redding van onze zielen, maar ook het geloof om het te geloven! Zij van ons die in het lichaam van Christus zijn moeten zich voortdurend herinneren dat door niets wat wij doen of zullen doen wij ooit voor onszelf dit kostbare en weldadige geschenk kunnen verdienen dat aan ons geschonken is: deel uit te maken van de hemelse roeping in Christus Jezus.

Het Christendom leert dat ons geloof ons redt. Zij die dit leren doen dat in grote onwetendheid over Efeze 2:8,9. Paulus wist dat deze leer zich een weg baande in de levens van gelovigen. Maar uw geloof is niet uw eigen geloof. De genade die u is geschonken is niet uw eigen genade. Zelfs de doop die iedere gelovige ervaart bij het "IK SNAP HET" moment is niet iets dat wij zelf tot stand brengen.

Efeze 1:4 zegt:

"zoals Hij ons verkoos in Hem vr de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en vlekkelozen zijn voor Zijn aangezicht"(SW)

Het Christendom leert dat wij Hem kiezen. Zij hebben de zaak omgedraaid. Efeze 1:4 zegt dat Hij ons kiest. Lang voordat Adam zelfs maar geschapen werd, koos Hij ons al. Dat is enorm! We waren gepland. Er waren geen vergissingen.

Wij zijn Zijn werk!

Omarm dat, leef het! Wees voor altijd dankbaar dat deze aion en die nog komen aan u geschonken zijn vanwege Zijn genadevolle vrijgevigheid. Als dat u niet in een fantastisch goede stemming brengt, dan weet ik het niet.

Travis Penner
© www.hetbestenieuws.nl