Een aangename geur

door Joseph A. Freeman

ONZE HERE JEZUS gaf Zichzelf tot een aangename geur voor de Vader (Ef.5:2). De apostel zou willen, dat wij hetzelfde doen, een zoet parfum aan God aanbieden, een parfum dat voortkomt uit één ingrediënt: liefde.

Prostitutie en onreinheid of hebzucht, dom spreken of spotten, afgoderij en liefde voor zichzelf, hebben een onplezierige reuk geproduceerd voor Hem. En vanwege deze dingen zal Gods verontwaardiging komen over de zonen van de weerspannigheid.

Adam was eens het middelpunt en met de toegevoegde vreugde van een liefdevolle Eva, presenteerde de tuin een geur, die aantrekkelijk was voor God, toen Hij wandelde en sprak met Zijn schepselen. Maar op het moment dat Adam het hoge doel had gemist, ofwel zondigde, verdween de geur; liefde en trouw hadden plaatsgemaakt voor ongehoorzaamheid. De tuin had zijn aangename geur verloren.

Meer dan 4000 jaar produceerde de aarde nauwelijks een aangenaam parfum. En dan komt onze Geliefde Here Jezus, die Zichzelf, als offer, aanbiedt aan God. En Paulus, die schrijft aan de heiligen, vraagt ons om navolgers te worden van God, als geliefde kinderen en om een dagelijkse aangename geur te presenteren voor de troon van genade.

In dit tijdperk weten alleen de heiligen dat Hij hun Alles is; alleen de heiligen kunnen een aangename geur produceren, wanneer we dagelijks wandelen in de liefde. Alle parfums zijn het resultaat van een concentratie van sommige speciale bloemen; een ieder heeft zijn aangename geur ontvangen van het licht. Moge God ons meer van Zijn genade schenken, zodat wij, de zonen van het licht en in het bijzonder van Zijn liefde, aan Hem een liefelijke geur mogen presenteren, exclusief geproduceerd door het wandelen in de liefde, als zijnde navolgers van God, als geliefde kinderen.

©Concordant Publishing Concern© www.hetbestenieuws.nl