Mattheüs 24:34. Heeft de Heer gelogen?

door Wim Janse

Onlangs kreeg ik van een broeder uit de Verenigde Staten een vraag over het Preterisme*1), een leer die stelt dat vrijwel alles wat in Openbaringen en in andere profetie over de eindtijd staat geschreven al rond het jaar 70 na Christus is gebeurd. Dat moet wel, zo stelt men, want de Heer heeft gezegd dat de generatie die toen leefde dit nog zou meemaken. Als dat niet is gebeurd zou de Heer gelogen hebben. En dat kan immers niet.

"“Ik zeg tot jullie dat dit geslacht niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen zullen gebeuren"
(Matt. 24:34;SW)

Dat er problemen zijn met de theorie van de Preteristen mag duidelijk zijn als men zaken naast elkaar gaat leggen. De Heer, in Zijn verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen op aarde, kondigde aan dat na Zijn wederkomst (voor Israel en op aarde, op de Olijfberg – Zach. 14.4), het koninkrijk gaat beginnen dat 1.000 jaar zal duren - dat is de tijd waarin de Satan gevangen zal zitten. In die tijd zal een jongeling sterven op 100 jarige leeftijd (Jes. 65:20) en een oude man zal zijn dagen vervullen (dat moet dan, vergeleken met die jongeling, vele honderden jaren zijn). Ik heb nooit gehoord dat in onze tijd er mensen van vele honderden jaren zijn.

Het tweede probleem met de “oplossing” van de Preteristen is dat als de Heer terugkomt en het 1.000 jarig Rijk begint, de Joden als koningen zullen heersen over de natiën en hen als priesters zullen dienen. Om dat laatste te kunnen hebben ze een werkende tempel nodig en die werd nu juist in 70 n.Chr. volledig verwoest en is tot op heden (2013) nog niet herbouwd. Ik heb van dat dienen nooit iets gehoord. Ook heb ik nooit gehoord van het feit dat alle landen een Joodse koning hebben (gehad). Verder zijn de natiën niet jaarlijks opgetrokken naar Jeruzalem om daar God de eer te brengen die Hem toekomt, en dat kan kloppen, want Israel woonde er niet en er was geen tempel om daarin Hem de eer te brengen.

Maar er staat toch “Ik zeg tot jullie dat dit geslacht (deze generatie) niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen zullen gebeuren?" Jazeker, daar doe ik niets van af. En er is in die periode ook inderdaad heel veel gebeurd. Maar het was niet het begin van het Millennium, de zegentijd voor de aarde en die er op wonen. Integendeel!

De oplossing van het probleem zit hem in de grammatica van het Grieks waarin het werd geschreven, en wel in de woorden die hier vertaald zijn met “zullen gebeuren.” Die staan in de zgn. aorist, een feit stellende werkwoordsvorm die niet alleen het feit stelt, maar daarin ook een voortgaande “beweging” heeft zitten. Je kunt “zullen gebeuren” dus lezen alsof het feit, het gebeuren, is begonnen én verder gaat. Je zou, als je vrij vertaalt, kunnen zeggen: “totdat al deze dingen zullen gaan gebeuren,” of "totdat al deze dingen beginnen te gebeuren." De Heer gaf hier dus aan dat alles wat Hij had verteld een aanvang zou nemen, zouden beginnen te gebeuren, voordat de generatie die Hem hoorde spreken zou voorbij gaan. Maar Hij zei zeker niet dat dit allemaal ook in die periode een voltooiing zou krijgen. Dat zou nog meer dan 1900 jaren gaan duren en we wachten er nog steeds op.

Het antwoord op de titel van dit artikeltje is dan ook: Nee, de Heer heeft zeer zeker niet gelogen!
1 Preterisme: uit het Latijn – praeteristus – wat “voorbijgegaan” of “verledentijd” betekent.


© www.hetbestenieuws.nl