Damascus,
vergoten bloed en meer...

door Wim Janse

   

Over het algemeen wordt de betekenis van het woord "Damascus" weergegeven met "druk, bedrijvig, actief." Maar er is een diepere betekenis mogelijk.

"Damascus" (of Dammeseq) is in het Hebreeuws opgebouwd uit twee woorden: Dam, dat "bloed" betekent, en ascus (of beter: meseq) dat uit een werkwoord komt (shepek of shapak) en "vergieten" of "schenken" betekent.

Wees niet misleid door het verschil tussen meseq en shepek/shapak. Woorden kunnen in het Hebreeuws behoorlijk verschillen van de stam waarvan ze komen.

Waarheen ging Saulus van Tarsus met zijn orders om de Christenen uit te roeien? Hij ging, zonder het te beseffen en tegengesteld aan zijn bedoeling, zijn Redder ontmoeten, Wiens bloed vergoten was. In plaats van zelf bloed te vergieten, ging Saulus op weg om "Vergoten Bloed" te ontmoeten!

Er is ook een ietwat andere uitleg die in dezelfde richting gaat. Dam = bloed en in deze versie betekent meseq "trekken." Zo zou Dammeseq of Damascus, in dit geval, "Bloedtrekking" of "bloed dat trekt" betekenen.

Maar .... er is meer

De Hebreeuwse letters in het woord Damascus (of Dammeseq) zijn: Daleth, Mem, Shin en Kof, of DMSK (uitgesproken als DaMasek of DaMeSek). De getalswaarde van deze letters is respectievelijk 4, 40, 300 en 100, samen een totaal van 444 vormend. Dit getal 4 heeft te maken met de basis-schepping, de voorwaarden waaronder leven kan bestaan. 444 is 4 x 111 en sommigen zeggen dat 111 een soort algemene vermenigvuldigingsfactor is, zo een getal compleet gevuld makend (net zoals 666 gelijk is aan 6 x 111, de top van de mensheid in het slechte).

Op dag 4 van de 6 dagen van de (her-)schepping in Genesis 1 zien we dat de omstandigheden die leven nodig heeft klaar waren (de basis van de schepping), en dat leven later kwam, op dag 5 en 6, in de vorm van de dieren en de mensheid. Aangezien Damascus dit 444 getal heeft, zou het dan kunnen staan voor de basis-schepping? Is Damascus een beeld van de basis-schepping? Damascus was, en is nog steeds, een zeer grote stad. Waren er in Saulus' tijd mensen en dieren van over heel de wereld in die stad aanwezig?

Abraham werd de belofte gegeven dat alle families op de planeet gezegend zouden worden:

"in jou worden alle families van de grond gezegend."
(Gen. 12:3;SW)

Let op de beperking: "grond". Er wordt niet gesproken over de schepselen in de hemelen!

Later zal Israel door onze Heer gebruikt gaan worden om de bevolking van deze planeet terug te brengen naar God.

"Gaande, dan, maakt alle natin tot discipelen"
(Matt. 28:19;SW)

Let opnieuw op de beperking. Israel had, en heeft, niet de taak om Gods goede nieuws naar heel het universum te brengen, naar de schepselen "boven".

Saulus/Paulus moest gaan en een ander evangelie brengen, een evangelie dat een andere groep tot stand zou brengen, een groep - het Lichaam van Christus - die, op een dag, heel het universum terug naar God zal brengen. Dat was de reden waarom Saulus van Tarsus buiten Israel moest gaan, naar Damascus, naar het beeld van de basis-schepping, omdat daar, en over heel de wereld, hij de mensen zou vinden die God had uitgekozen voor deze baan. Damascus is een beeld van de basis-schepping. Daarom moest hij er heen.

Nog n gedachte

Jesaja 17:1 zegt dat Damascus teruggebracht zal worden tot een puinhoop, een rune (Young's Literal Translation). De stad zal volkomen vernietigd worden. Als Damascus staat voor de basis-schepping, een beeld is van Gods basis-schepping, zou het dan zo kunnen zijn dat deze vernietiging van Damascus een beeld of voorafschaduwing is van de totale vernietiging van deze huidige schepping, door vuur, aan het einde van de 4e aion?

   


© www.hetbestenieuws.nl