De 'Opname' en de "Tweede Komst".

door Wim Janse

Opname

De 'Opname' en de "Tweede Komst' zijn niet een en dezelfde gebeurtenis! De 'Opname' zal zijn als Jezus terug komt in de lucht voor zijn Lichaam, de ecclesia, maar dan zullen zijn voeten de Aarde niet raken. De 'tweede Komst' zal zijn voor Israël als Hij nederdaald op de Olijfberg in Jeruzalem.

In het Oude Testament worden 2 verschillende beelden gegeven van de Messias:

 • een als de lijdende (Jes. 53:2-10, Ps. 22:6-8, 11-18)
  en
 • een als de regerende Koning (Ps. 2:6-12, Zach.14:9,16).

  Als we terugkijken op deze Schriftgedeelten, dan zien we dat zij ook 2 verschillende komsten van de Messias voorzegden:

 • de 1e, komend als lijdende Messias
  en
 • de 2e, komend (nog in de toekomst) als een regerende Koning.

  In het Nieuwe Testament wordt een ander beeld toegevoegd. Ook hier zien we 2 beelden geschetst en ze lijken niet op elkaar. Deze 2 verschillende beschrijvingen van de komst van Jezus wijzen naar 2 verschillende gebeurtenissen die we de 'Opname' en de "Tweede Komst' noemen.  Hier volgen 15 verschillen tussen de 'Opname' en de "Tweede Komst'.

    Opname   Tweede Komst
  1

  Jezus komt VOOR Zijn Kerk. John 14:1-3, 1 Thess 4:14-17

  1

  Jezus komst MET Zijn Kerk Kol 3:4, Zech 14:5, Judas 14, Openb 19:14

  2

  Opgenomen met Hem in de lucht 1 Thess 4:13-18

  2

  Jezus voeten raken de Aarde Zach 14:4, Openb:19:11-21

  3 Christenen worden eerst genomen, ongelovigen blijven achter. 1 Thess 4:13-18 3

  De 'bozen' uit Israël worden weggenomen, de rechtvaardigen blijven op Aarde.Matt 13:28-30

  4

  Doel: om de ecclesia aan Zichzelf en de Vader voor te stellen. 2 Cor 11:2

  4

  Doel: om de heidenvolkeren te richten en Zijn Koninkrijk op Aarde te vestigen. Matt. 25:31-46, Openb. 14-15, Openb 19:11-21, Zach 14:3-4

  5 Het 'Lichaam van Christus' verenigd met het Lam in de Hemel na de 'Opname'
  1Thess. 4:15-17; Efe. 2:5-9
  5 Het 'verenigen' van "het Lichaam van Christus' met het Lam wordt gevolgd door oorlog op Aarde bij de Tweede Komst.
  2Thess. 2:6,7
  6

  Gebeurt in een ogenblik, in een oogwenk (te snel voor het oog om waar te nemen) 1 Cor 15:52

  6

  De komst is langzaam. mensen zullen Hem zien komen. Zach 12:10 Matt 24:30, Openb 1:7

  7

  Alleen Christenen zullen Hem zien. 1 John 3:2, 1 Cor 15:52

  7

  Ieder oog zal Hem zien Openb. 1:7

  8

  Jezus 'daalt af' met een roep (voor opstanding) 1 Thess 4:16

  8

  Geen 'roep' bekend. Openb. 19:11-21

  9

  Een opstanding vindt plaats 1 Thess 4:13-18, 1 Cor 15:51-54

  9

  Geen opstanding bekend Openb 1:7, 19:11-21, Zach 12:10, 14:4-5

  10

  Kan ieder ogenblik gebeuren Openb 3:3, 1 Thess 5:4-6

  10

  Gebeurt aan het eind van de Grote Verdrukking. Dan 9:24-27Matt 24:29-30, 2 Thess 2:3-8

  11

  Geen engelen om te helpen (opgestane mensen hebben geen hulp van engelen nodig!)

  11

  Engelen worden gezonden om mensen bijeen te brengen om gericht te worden. Matt 13:39, 41, 49, 24:31, 25:31, 2 Thess 1:7-10

  12

  De doden in Christus staan op en samen met de levenden worden zij veranderd in hun nieuwe lichamen en verlaten de Aarde met Jezus. 1 Thess 4:14-16

  12

  Joodse Christenen uit de prediking die plaatsvond gedurende de grote verdrukking en daar om hun geloof zijn gedood, keren terug uit de dood, in hun opgewekte, veranderde lichamen. Openb 19:11-21

  13

  Jezus komt niet terug op een wit paard

  13

  Jezus komt terug op een wit paard. openb 19:11

  14

  Alleen voor de Ecclesia (hen die in Christus zijn) 1 Thess 4:14-17

  14

  Voor het verloste Israël & Heidenvolken Rom 11:25-27, Matt 25:31-46

  15

  Een boodschap van hoop en troost 1 Thess 4:18, Titus 2:13, 1 Joh 3:3

  15

  een boodschap van gericht Joel 3:12-16, openb 19:11-21, Mal 4:5
 • www.hetbestenieuws.nl