God regeert, op tijd

door Joseph A. Freeman

EENS was het mijn gewoonte om mijn Vader te vragen verschillende gebeurtenissen in mijn leven, die ik beschouwde als zijnde in strijd met Zijn bedoelingen, om te zetten ten goede. Ik volg dit pad niet langer, omdat ik vind dat perfecte vrede in een andere richting ligt. Alles is uit God, niet bijna alles, en God is niet constant bezig om mijn fouten te verijdelen, want Hij ziet ons (de heiligen) als perfect. Ik heb geen vrije wil, want mijn leven is met Christus verborgen in God.

Abraham zal gerechtvaardigd worden voor het aannemen van Hagar in zijn huishouding, en het voortbrengen van Ismael, want God had Ismael nodig. Mozes vervulde Gods bedoeling toen hij vluchtte uit het huis van de Farao. De weg, die hij nam was precies de goede weg, reeds voor hem uitgestippeld, en leidde hem naar God. Abraham bracht Gods plan ten uitvoer toen hij tijdens twee gelegenheden Sarah zijn zuster noemde, want God had een les te leren aan Abimelech en een zegen bewaard voor hem en zijn zaad.

In de natuur zien wij, dat er een vaste tijd is voor bijna alles: het opkomen van de zon en de maan, de getijden, de seizoenen, alles komt en gaat precies op tijd. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om dood te gaan, waarover wij geen controle hebben. Ik vind het fijn om te weten, dat Farao's dochter op precies de goede tijd haar huis verliet en dat baby Mozes precies op tijd huilde, zodat hij haar sympathie en vriendelijkheid opwekte, die nodig was om zijn leven te redden. Ik vind het fijn om te weten, dat God achter deze kreet zat, want Hij had Mozes nodig om Zijn volk Israel te verlossen.

Jacob kwam met zijn hertenvlees op tijd, terwijl het leek alsof Esau te laat arriveerde; volgens de klok van God waren ze allebei precies op tijd. De stem kwam uit de hemel, juist toen Abraham het mes had opgeheven om Isaac te doden, geen moment te vroeg of te laat. Als de stem een paar minuten later was geweest, dan was Isaac gedood. Of wanneer Abraham te snel was geweest met zijn mes, dan zou dit eveneens het gevolg zijn geweest. Maar nee, alles was precies goed. En precies op tijd, was, om de hoek, een ram verstrikt in het struikgewas.

Saulus op weg naar Damascus; Petrus warmt zichzelf bij het vuur; het driemaal kraaien van de haan; het graf van de rijke man; de discipelen die langs de weg wandelen en de opgestane Heer ontmoeten; slechts elf discipelen in de bovenkamer; twaalf discipelen in dezelfde kamer, zodat onze geliefde Heer een tweede keer verschijnt; al deze gebeurtenissen waren op tijd en de klok werd geregeerd door niemand anders dan God Zelf.

Hoe zorgeloos kunnen zulke gedachten onze dagelijkse wandeling door deze jachtige en onrustige wereld maken! Wat een stimulans voor het geloof om zeker te weten, dat onze voetstappen door Hem worden bepaald en dat al onze tijden in Zijn Handen zijn en alle gebeurtenissen door Hem worden bestuurd!

©Concordant Publishing Concern© www.hetbestenieuws.nl