Hij werd gezonden
door Rick Longva

"Die vanuit de hemel komt is boven alles."
(Johannes 3:31)

God heeft ons altijd lief gehad: "Want alzo heeft God de wereld lief."

De liefde van God begon niet bij de geboorte van Jezus; ze is er altijd geweest, vanaf vůůr de nederwerping van de aarde. Ze is eeuwig.

Wij, daarentegen, hebben het maar moeilijk van God te houden.

"Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst lief had"(1 Joh. 4:19). Je zou "alleen" kunnen invoegen tussen "Hem" en "omdat." Niets dat wij doen veroorzaakt dat God van ons houdt.

De schrijver van HebreeŽn vertelt ons dit:

"In vele delen en op vele manieren spreekt God, lang geleden sprekend tot de vaders in de profeten, in deze laatste van dagen tot ons in de Zoon..."
(Hebr. 1:1,2)

God is altijd de initiatiefnemer geweest wanneer het ging om bekend worden aan de mensheid. Hij is Degene Die altijd iemand zendt om ons te vertellen dat Hij van ons houdt, en Hij is met de mensheid verzoend. Hij doet dit omdat wij degenen zijn die nodig hebben met God verzoend te zijn. Dat is de reden waarom Christus werd gezonden, om verzoening te brengen, zodat God's liefde onmogelijk door iemand ontkent kan worden.

De gelovige is zich dit nu bewust.

"Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in boosaardige werken, maar nu verzoent Hij wederzijds, in het lichaam van Zijn vlees, door Zijn dood, om jullie heilig en smetteloos en niet aan te klagen voor Zijn aangezicht te presenteren."
(Kolossenzen 1:21,22)

De rest van de mensheid zal met God verzoend worden omdat God in Christus was, de wereld met Zich verzoenend (2 Kor. 5:19).

Jezus was gezonden om ons naar God toe te verzoenen en God's liefde voor ons te onthullen.

"niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ůns liefheeft en Zijn Zoon afvaardigt als beschutting aangaande onze zonden."
(1 Johannes 4:10)

Hij werd niet gezonden om ons te waarschuwen als wij Zijn liefde niet beantwoorden. Hij zal niet ophouden van ons te houden, Niets zal God's liefde voor ons doen stoppen, want God "is" liefde (1 Johannes 4:9). En God zal allen krijgen van wie Hij houdt.

Zoals gezegd, God zond Jezus niet opdat Hij met ons verzoend kon worden. Hij is altijd met Zijn schepping verzoend geweest. Hij houdt van Zijn schepping. Wij zijn de afgedwaalden, niet God. De vervreemding is aan onze kant ten opzichte van Hem, niet de Zijne naar ons toen. Het zijn wij die nodig hebben met God verzoend te worden Dit is de boodschap van hen die geloven:

"Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs, als van God oproepend door ons. Wij smeken ten behoeve van Christus: Word verzoend tot God!"
(2 Korinthe 5:20)

Op dit moment geloven wij door geloof (Efeze 2:8).

De definitie van geloof is volgens de Keyword Concordantie: een aanname van wat verwacht wordt, een overtuiging aangaande zaken die niet waargenomen worden.

Dus geloof is iets waarin we aannemen dat iets waar is en waarvan we overtuigd zijn dat het zal gebeuren. Een voorbeeld zou de terugkeer van Christus zijn. Door geloof geloven we dat het waar is.

Maar we kunnen niet liefhebben door geloof. We zeggen niet: "Door geloof heb ik God lief.

Wij kunnen niet iets of iemand liefhebben waarmee we geen persoonlijke ervaring hebben gehad. We kunnen het onbekende niet liefhebben, of het niets. We moeten op de een of andere wijze aangeraakt zijn om lief te kunnen hebben. We kunnen niet zeggen dat we van iemand houden en niets van hen weten, of niet weten dat ze zelfs maar bestaan. We hebben iets nodig dat ons hart raakt.

Doorheen heel de Schrift lezen we dat God Zichzelf aan elk persoon onthult met wie Hij een relatie wilde hebben. Hij sprak tot hen door iemand of, soms, iets. Zoals de schrijver van de verzen in HebreeŽn schreef (hierboven), zond God profeten, of boodschappers, aan wie Hij visioenen gaf, onthullend wie God is of wat God aan het doen was, of op het punt stond te gaan doen.

Zelfs wanneer de natiŽn onwetend van God waren:

"hoewel Hij Zichzelf niet zonder getuigenis laat, het goede werkend van de hemel, regenbuien gevend en vruchtbrengende perioden, onze harten lavend met voedsel en blijdschap."
(Handelingen 14:17)

Hij is een God Die, hoewel Zelf onzichtbaar (1 Tim. 1:17), iets of iemand zal zenden die Hem aan Zijn schepping zal onthullen. Velen zien op dit moment de hand van God in hun leven niet. Hij is voor hen onzichtbaar. Maar toch zorgt Hij voor hen allen door hun harten te vullen met voeding en blijdschap.

Gezonden om te onthullen

"Maar wij bekijken Jezus."
(HebreeŽn 2:9)

In deze era is Jezus Degene Die de Vader zond, Die het hart van heel de mensheid zal aanraken. Hij zal Degene zijn Die onthult en zal allen naar de Vader leiden.

De SchriftWoordvertaling schrijft in Johannes 1:1 en 2: "In het begin was het Woord en het Woord was naartoe God, en God was het Woord. Deze was in het begin naartoe God."

Alles wat het Woord (Jezus) deed wees naar en onthulde de Vader.

Hij is het ware licht - dat elke mens verlicht - dat in de wereld kwam (Johannes 1:8).

God zond Jezus zodat wij een zichtbare vertegenwoordiger zouden hebben waarmee wij ons kunnen identificeren, omdat Hij Zich met ons identificeerde (Hebr. 4:15), en demonstreerde aan ons God's liefde voor ons.

Jezus is het Beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15). Dit is waarom Hij werd gezonden, opdat wij een zichtbaar beeld zouden hebben.

Wij hebben het zichtbare nodig, omdat de Onzichtbare voor ons mensen onmogelijk geloofd kan worden.

Hij werd gezonden omdat de wereld Hem niet kende (Johannes 17:25).

Pas nadat het zichtbare Hem aan ons onthult - "opdat zij U zullen kennen" (Joh. 17;2,3) - kunnen wij Hem kennen.

Jezus werd gezonden om God's eeuwige liefde voor ons te onthullen.

Johannes vertelt ons in 1 Johannes 4:7 "de liefde is vanuit God."

Of met andere woorden: liefde ontstond vanuit God. Liefde is er altijd geweest.

In 1 Korinthe 13 vertelt Paulus ons over de enige drie-eenheid in de Schrift: Geloof, Verwachting en Liefde. Hij zegt ook dat de grootste van deze de liefde is. Hoewel geloof en verwachting (sommige vertalingen hebben "hoop") vanuit God zijn, zullen zij bij Christus' verschijning terzijde gelegd worden. Daarom is het waarom Paulus ons zegt de liefde na te jagen. Alleen die zal blijven.

Jezus werd gezonden om het hart van God te openbaren, zodat wij echt het hart van God zouden kunnen ervaren. Zodat wij ook Zijn motieven zouden kunnen begrijpen ontvouwt Christus Hem.

"Niemand heeft ooit God gezien. De enigverwekte God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt Hem."
(Johannnes 1:18)

Hij was aan het kruis gezonden omdat de barriŤre Zonde in de weg stond van een perfecte relatie tussen ons en God.

"Want Die geen zonde kende maakte Hij ten behoeve van ons zonde, opdat wij in Hem rechtvaardigheid van God zullen worden."
(2 Korinthe 5:21)

Hij werd gezonden om Zijn leven voor ons af te leggen, omdat er geen groter vertoon van liefde is dat iemand voor een ander kan doen.

"Grotere liefde dan deze heeft ook niet ťťn: dat iemand zijn ziel zal plaatsen ten behoeve van zijn vrienden."
(Johannes 15:13)

Hij ging naar de tombe om drie dagen later op te staan, het enige buiten werking stellend dat ons er van zou weerhouden voor altijd met de Heer te zijn: de dood.

"Christus Jezus, de dood buiten werking stellend."
(2 TimotheŁs 1:10)

Hij is Degene Die het Licht van de wereld is dat in het hart van allen zal schijnen.

"want God zegt: "Vanuit duisternis zal licht schijnen," dat doet schijnen in onze harten tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus."
(2 Korinthe 4:6)

Hij werd gezonden omdat wij redding nodig hebben.

"Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus tot in de wereld kwam om zondaars te redden, van wie ik de eerste ben." (1 TimotheŁs 1:15 - "eerste" als in voornaamste)

De reden waarom Hij werd gezonden was: om ons te redden, niet van een boze God, niet van de fabel hel, maar om de wil van God te onthullen (1 TimotheŁs 2:4). Hij werd gezonden om ons van onszelf te verlossen, van ons onvermogen om in God te geloven. Hij werd gezonden om het hart van God te onthullen, opdat wij ons bewustworden dat God van ons houdt en voor Zijn schepping de Weg bereid heeft in Hem te geloven, ons met Hem te verzoenen, opdat wij allen altijd bij Hem zullen zijn.

Omdat wij allen van Hem zijn.

"Want van de Heer is de aarde en haar volheid."
(1 Korinthe 10:26)

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl