De Ware Basis Voor Wereldvrede
door A.E.Knoch

De wereld haast zich naar de grootste crisis in de geschiedenis van de mensheid. Aan alle kanten probeert men een nieuwe wereld te maken. Al deze inspanningen zijn, zonder uitzondering, gedoemd te falen. Denk nu niet dat ik een pessimist ben. Ik ben de grootste optimist die u ooit zag. Er zal na een poos vrede zijn, en die zal blijvend zijn. In de tussentijd zal er een vreselijke storm komen. Men zegt wel dat het in het midden van een orkaan kalm is. Dit is de plaats en het voorrecht van allen die Gods denken kennen. Ik kan dingen kapot zien gaan, maar er toch dankbaar voor zijn en er van genieten. Niet omdat mensen lijden, maar vanwege het uitzicht dat in beeld komt, omdat alle gezwoeg waar mensen doorheen gaan hen voorbereidt op het genieten van de heerlijke tijd bij de voleinding.

Nu is het probleem met hen die pogen een betere wereld te maken, bovenal, dat zij niet weten waar ze zijn. Indien we alleen maar wisten waar we zijn, dan zouden we niet zo gestrest zijn over waar we heen gaan. Vandaag zijn dingen precies waar God Zich voorgenomen heeft dat ze zijn. Wanneer we dit zien, hebben we een kans om vrede te hebben - niet de vrede waar mensen over praten, maar een echte vrede - de vrede met God Zelf. Als u Gods plan kent, zult u tevreden zijn met wat God doet, omdat Hij de storm berijdt. Hij heeft alle gebeurtenissen onder controle. De toekomst is veilig en bevredigend, hoe het heden ook mag zijn.

We willen ontdekken waar we zijn; dan zullen we in een positie zijn waarin we de toekomst kunnen zien, en voor onze ogen haar tragische ontvouwing genieten. Dit is waar voor praktisch alles. Bijvoorbeeld: u zult vandaag ervaren dat er allerlei ideeŽn zijn over wat de Bijbel leert, en zeker over de profetieŽn. Mensen hebben, leunend op de Bijbel, geprofeteerd over wie de Antichrist is. Deze profeten falen omdat zij niet weten wat God op dit moment aan het doen is. De meeste mensen vergeten dat God een aantal verschillende dingen doet in verschillende tijden en eras. Over het algemeen houden we ons bezig met Zijn bedelingen. De Paulinische ruimte is een kleine, zeer eenzame plaats, maar het is waar we behoren te zijn. Helaas, hoeveel heiligen van vandaag leven nog steeds in lang voorbije bedelingen, onder de wet, of in de dagen van onze Heer, of in het boek Handelingen! Velen hebben zich nooit verwonderd over hun eigen heerlijke genade in Paulus' brieven! Zelfs nadat sommigen deze leer steeds weer hebben gehoord, dwalen ze nog steeds weg in veel armere weiden.

De heiligen zijn niet gevrijwaard van het lot van de natiŽn waartoe zijn behoren. Ik verbaas me niet over de manier waarop de dingen vandaag zijn. Wel, dat is juist wat te verwachten is! Ik ben geen politicus. Ik heb nooit gestemd. Maar ik ga in de toekomst politicus worden. Wanneer we omhoog gaan naar onze bestemde plaats, te midden van de hemelingen, dan zullen we heersen met Christus.

Ik wil de echte vrede. Vrede zonder God is geen vrede. God heeft een Man aangesteld en Hij is de Prins van vrede, en tot Hij komnt, Gode zij dank, kan er geen vrede zijn die de naam waard is.

True Basis of Peace
Unsearchable Riches, Volume 37 - 1946.


©Concordant Publishing Concern