Galaten 2:7
"Benzine of diesel, meneer?"
door Wim Janse

"...ziende, dat mij de prediking van het evangelie van de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus dat van de besnijdenis,
(Gal.2:7; NBG, concordant gecorrigeerd)


"Er is maar één evangelie"

Dat staat in mijn NBG vertaling boven Galaten 1:6 en het is al heel vaak tegen me gebruikt, wanneer ik poogde aan te tonen dat in Galaten 2:7 twee aparte evangeliën worden aangekondigd. Helaas voor deze mensen, het staat niet in de Griekse grondteksten. Het is later door de vertalers "ter verduidelijking" toegevoegd.

Maar wat staat er nu in dit vers? Gaat het nu over één evangelie dat voor allen is bestemd, of over twee aparte evangeliën?

Laten we eens een voorbeeld uit de automobielwereld erbij halen om de zaak wat duidelijker te krijgen.
Stel: u hebt een auto gekocht en in het dashboardkastje liggen twee boekjes. Beide zijn voor hetzelfde merk en type auto, maar de een is voor een uitvoering met een benzinemotor en de ander voor die met een dieselmotor. "Ach", denkt u, "het zijn allebei auto's van hetzelfde merk en ze hebben allebei brandstof nodig. En die brandstof komt allebei uit een pomp, wat maakt het uit? Weet je wat, ik tank lekker diesel, die is goedkoper."
Helaas, dat gaat u geld kosten, want u heeft een auto met een benzinemotor! Na een paar kilometer staat uw auto stil langs de kant van de weg. De garage moet u ophalen, de tank leeg maken en het brandstofsysteem reinigen!
Let dus op wat u tankt!!

Wat heeft dit nu met Galaten 2:7 te maken?
Wist u dat heel veel mensen precies zo hun Bijbel lezen als de bovengenoemde autobezitter? "Ach, het maakt niks uit, het is allemaal hetzelfde! Het staat toch in de Bijbel?"

In het kastje lag een handboek van de benzinemotor versie en een handboek van de dieselmotorversie. Allebei hetzelfde? Nee, zeker niet!
In Galaten 2:7 staat dat Paulus het evangelie van de onbesnedenen ontvangen had en Petrus dat van de besnijdenis. Allebei hetzelfde? Nee, zeker niet!
De bron is wel dezelfde, het verlossend offer dat Christus bracht aan het kruis van Golgotha, maar het reddingsmiddel en het voorlopig doel zijn anders!

Verschillen.

Het doel van het evangelie van de besnijdenis(Petrus) was: herstel van Israël als dienstknecht van God op aarde. Petrus verkondigde het Koninkrijk der Hemelen(op aarde).
Het evangelie van de onbesnedenen(Paulus) heeft een andere groep op het oog, met een ander doel. De groep was en is: de door God uitverkorenen uit Efeze 1.4, de ecclesia, die als voorlopig doel heeft: de hemelse gewesten(Efe. 2:6,7).

Toen God de deur voor Israël tijdelijk sloot, veroorzaakt door de afwijzing van het aangeboden Koninkrijk(eerst door Jezus, daarna nogmaals door de twaalf apostelen na de Pinksterdag), kwam een andere bedeling op gang, die van de genade. Daarin ligt de redding voor het aionische leven anders dan bij het evangelie dat Petrus mocht brengen.
Bij Paulus is er geen enkele menselijke inbreng te vinden voor de redding ten aionisch leven. Alles is genade en door God gegeven, er is geen enkele menselijke inbreng. Het reddingsmiddel is door God gegeven geloof, verder..... niets!
Bij Petrus echter zul je ook "werken" vinden(Jac. 2:24); de mens moet hier dus zelf iets doen. Dit evangelie werd, met het opzij zetten van Israël, tijdelijk afgesloten, en zal na de opname van de ecclesia weer gepredikt worden. Bij Petrus is het reddingsmiddel dus anders: geloof + menselijke werken.

U bent ongetwijfeld een nadenkend mens. U zult vast geen diesel tanken voor uw benzinemotor! Maar "tankt" u wel goed voor uw geestelijke brandstof?
Voor nu, in deze bedeling van de genade, is alleen Paulus' evangelie van de onbesnedenen van kracht. Daarom: kijk uit waar en wat u "tankt": bij het juiste station(de Bijbel) en bij de correcte pomp(die van het evangelie van de onbesnedenen, bij Paulus dus), want u zou best wel eens het verkeerde evangelie kunnen tanken en daardoor achter zaken aan kunnen gaan die niet voor deze bedeling zijn bedoeld!.


© www.hetbestenieuws.nl