GENESIS VINDT HAAR COMPLEMENT IN OPENBARING

een deeltje uit de aanhangsels bij de Companion Bible
door E.W. Bullinger

   
 1.  Genesis, het boek van het begin.  1.  Openbaring, het boek van het einde.
 2.  De Aarde geschapen (1:1).  2.  De Aarde weg gedaan (21:1).
 3.  Satans opstand.  3.  Satans laatste rebellie (20:3, 7-10).
 4.  Zon, maan en sterren voor het besturen van de Aarde (1:14-16).  4.  Zon, maan en sterren verbonden met het oordeel over de Aarde (6:13; 8:12; 16:8).
 5.  De zon heerst over de dag (1:16).  5.  Er is geen zon nodig (21:23).
 6.  De duisternis wordt nacht genoemd (1:5).  6.  "er zal geen nacht meer zijn " (22:5).
 7.  De wateren worden zee genoemd (1:10).  7. "en de zee was niet meer. " (21:1).
 8.  Een rivier om de Aarde te zegenen (2:10-14).  8.  Een rivier voor de nieuwe Aarde (22:1, 2).
 9.  De mens naar Gods beeld (1:26).  9.  De mensheid geleid door iemand naar Satans beeld (13).
10.  Intrede van de zonde (3). 10.  Ontwikkeling en einde van de zonde (21, 22).
11.  Vloek uitgesproken (3:14, 17). 11.  >"En niets vervloekts zal er meer zijn" (22:3).
12.  De dood doet zijn intrede (3:19). 12.  "en de dood zal niet meer zijn" (21:4).
13.  Cherubs worden voor het eerst in verband met mensen genoemd (3:24). 13.  Cherubs worden voor het laatst in verband met mensen genoemd (4:6).
14.  De mens uit Eden verdreven (3:24). 14.  De mens hersteld (22).
15.  De boom des levens bewaakt (3:24). 15.  De mens heeft recht op het gebladerte van de boom des levens (22:14).
16.  Verdriet en lijden doen hun intrede (3:17). 16.  Er is geen verdriet meer (21:4).
17.  De mens zoekt in religie, kunst en wetenschap zijn genoegen, en niet in God(4). 17.  De religie, luxe, kunst en wetenschap worden in hun volle glorie door God geoordeeld en vernietigd (18).
18.  Nimrod, een grote rebel en koning, en verborgen anti-God, de grondlegger van Babylon (10:8, 9). 18.  Het Beest, de grote rebel, een koning en een zichtbare anti-God, doet Babylon herleven (13-18).
19.  Een vloed van God vernietigt een boze generatie(6-9). 19.  Een vloed van Satan om een verkozen generatie te vernietigen (12).
20.  De Boog, een teken van God;s verbond met de Aarde (9:13). 20.  De Boog, teken van Gods herinnering aan Zijn verbond met de Aarde (4:3; 10:1).
21.  Sodom en Egypte, de plaatsen van verderf en verleiding (13, 19). 21.  Sodom en Egypte opnieuw (geestelijk Jeruzalem vertegenwoordigend) (11:8).
22.  Een samenzwering tegen Abrahams volk overwonnen (14). 22.  Een samenzwering tegen Abrahams zaad overwonnen (12).
23.  Huwelijk van de eeerste Adam (2:18-23). 23.  Huwelijk van de laatste Adam (19).
24.  Een bruid voor Abrahams zoon(Izaäk) gezocht en gevonden (24). 24.  Een bruid gereed gemaakt en naar Abrahams Zoon gebracht (19:9). zie Matt. 1:1.
25.  Twee engelen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk(19).  25.  Twee getuigen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk (11).
26.  Een beloofd zaad om de poorten van zijn vijanden te bezitten (22:17). 26.  Het beloofde zaad krijgt het in bezit (11:18).
27.  De heerschappij van de mens houdt op en die van Satan begint (3:24). 27.  Satans heerschappij beeindigd en die van de mens hersteld (22).
28.  De oude slang veroorzaakt zonde, lijden en dood (3:1). 28.  De oude slang 1000 jaar gebonden (20:1-3).
29.  Het lot van de oude slang uitgesproken (3:15). 29.  Het lot van de oude slang uitgevoerd (20:10).
30.  Zon, maan en sterren geassocieerd met Israel (37:9). 30.  Zon, maan en sterren opnieuw geassocieerd met Israel (12).
   


© www.hetbestenieuws.nl