In een notendop

door
een onbekende schrijver

Is God in staat alle mensen te redden, maar wil Hij het niet?

Of wil God alle mensen redden, maar kan Hij het niet?

Of wil en kan God wel alle mensen redden, maar maakt de wil van de mens Gods wil ineffectief en zo de redding onmogelijk?Indien God alle mensen wil redden, maar het niet kan, is dat een aanklacht tegen de kracht van God!

Indien God alle mensen kan redden, maar het niet wil, is dat een aanklacht tegen de liefde van God!

Indien God alle mensen zowel wil als kan redden, maar de menselijke wil Gods wil ineffectief maakt, is dat een aanklacht tegen de soevereiniteit van God!Petrus zei over Gods bereidwilligheid: "De Heer is niet traag met de belofte, hoewel sommigen dat traagheid vinden, maar Hij is geduldig met jullie, niet willend dat iemand vernietigd wordt, maar dat allen ruimte maken voor bekering."(2Petrus 3:9;SW).
Over Gods vermogen schreef de schrijver van de Hebreeënbrief dat God "in staat[is] tot het uiterste hen te redden"(Hebr. 7:25;SW).
De Bijbel zegt dat God "de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit" heeft, "want alles, wat in den hemel en op aarde is, [is] [Uw]: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles."(2Kron. 29:11;SV).
Hieruit mogen wij de conclusie trekken dat God zowel wil als in staat is alle mensen te redden en hen ook zál redden.

Dit is de onthulling van Gods plan, doel, kracht en welbehagen, om alles te doen wat Hij besloten heeft te doen. Hij zal niet liegen. Hij zal niet falen! Alle dingen worden onderschikt, zodat God zal zijn: Alles in allen! (Jes. 46:10, 57:16; Heb. 6:18; 1 Kor. 13:8,15:28).www.hetbestenieuws.nl