Waarom eeuwig niet eindeloos is
door
Wolter Brakshoofden

Toen ik jong was heb ik jarenlang een poster van Escher aan de muur van mijn kamer gehad. Het was de tekening van de ‘oneindige trappen’. Ik kon er naar blijven kijken. U ziet hierboven een kleine weergave. De mannen op de trap blijven omhoog of omlaag lopen, er komt geen einde aan.
Het mooie van deze tekening is dat de schets er heel waarheidsgetrouw uitziet, maar als je de tekening goed gaat bestuderen dan zie je dat het (gezichts)bedrog is. Het is onmogelijk.

In de bijbel is er met betrekking tot oneindigheid (eeuwigheid) ook zoiets aan de hand. In de bijbel (in het N.T.) leest u heel vaak het woord eeuwig of eeuwigheid. Maar als u de Griekse grondteksten gaat bestuderen dan ziet u dat de vertaling bedrog is.
Ik geef u een voorbeeld. In Lucas 1:33 staat: en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. U ziet het staan, net als we de oneindige trap van Escher zien. Zijn heerschappij over het huis van Jacob is eeuwig/eindeloos. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Duidelijk toch?

Nu gaan we inzoomen. De NBG is een vertaling en men heeft het Griekse grondwoord ‘aionas’ met eeuwigheid vertaald. Dat is om twee redenen opvallend en niet correct.

(1) ‘aionas’ is een meervoudsvorm van ‘aion’. Als ‘aion’ eeuwigheid betekent, dus geen einde kent, oneindig is, waarom bestaat er dan een meervoudsvorm?
(2) We lezen in 1 Kor.15:25 Want Hij moet koning zijn TOTDAT… Leest u mee, onze Heer zal koning zijn tot een bepaald moment. Dat is dus niet eindeloos. Er komt een einde aan.

Het geheim is dat ‘aioon’ NIET een eindeloosheid betekent, maar een tijdperk, met een begin en een einde. De meervoudsvorm bewijst dit al. Als u nu Lucas 1:33 met deze kennis leest, wordt alles duidelijk en bewijst de schrift zichzelf. Een correcte vertaling is: en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eewigheid tijdperken, en zijn koningschap koninkrijk zal geen einde nemen. Net als de tekening van Escher (gezichts)bedrog is, blijkt de vertaling van het woord ‘aioon’ in eeuwig niets anders dan bedrog. Ik gebruik dit zware woord bedrog omdat het zicht op wie God is en wat Hij doet, en wat Hij doen zal door de foutieve vertaling in een totaal ander daglicht komt te staan.

Ik heb voor u een uitgebreid (pdf/excel) document gemaakt waarin elke schriftplaats is weergegeven waar het Griekse grondwoord ‘aioon’ in voorkomt. Ook heb ik daarbij aangegeven TOT WELK TIJDPERK de tekst betrekking heeft.

Het document begint met: NBG en SV vertalen het Griekse grondwoord ‘aioon’ ten onrechte met : eeuwigheid (48 keer), eeuwig, eeuw, in alle eeuwigheid (8 keer), wereld, oudsher (luc.1:70), de loop dezer wereld (Efez.2:2),

De foutieve vertaling heeft zeer verstrekkende negatieve gevolgen voor het begrip van de Schrift. Eon/aioon betekent tijdperk. Als u overal waar ‘eon’ staat dit vertaald met ‘tijdperk’ dan krijgt u een eenduidig goed beeld van wat er in de Schrift staat

In Efez.3:11 kunt u lezen van het PLAN DER EONEN.

De eonen zijn door het woord van God tot stand gebracht (Hebr.11:3).

Er zijn vóór eonische tijden (2 Tim.1:9, Judas 1:25) en er zal een voleinding der eonen zijn (Hebr.9:26)

We leven nu in de derde ‘eon’, in het derde tijdperk. Dit tijdperk begon NA de zondvloed en zal doorlopen tot aan het aanbreken van het ’1000 jarig’ rijk (klik hier of op het plaatje hieronder)
© www.hetbestenieuws.nl