Geworteld en gegrondvest in liefde
studies in Efeze

door A.E.Knoch.
- - -
Index


     1. Paulus aan de Efeziërs - deel 1
     2. Paulus aan de Efeziërs - deel 2
     3. Het "mystieke" lichaam van Christus
     4. Geworteld en gegrondvest in liefde.
     5. Gezamenlijk deelnemers aan de belofte.
     6. Wie ontvangen het geheim?
     7. Het adres op de enveloppe - 1
     8. Het adres op de enveloppe - 2
     9. Geestelijke zegeningen - 1
    10. Geestelijke zegeningen - 2
    11. Te midden van de hemelingen
    12. Onze zegeningen zijn in Christus
    13. God kiest ons in Christus
    14. De heerlijkheid van Zijn genade
    15. De vergeving van overtredingen
    16. Het geheim van Zijn wil
    17. De grens
    18. Het eerste Efezische gebed.
    19. Het vuur van de Geest.
    20. De verzegeling door de Geest.
    21. Hemelse soevereiniteit.
    22. Gezeten te midden van de hemelingen - 1
    23. Gezeten te midden van de hemelingen - 2
    24. De era voorafgaand aan de huidige.
    25. Onze relatie met Christus - deel 1.
    26. Onze relatie met Christus - deel 2.
    27. Enkele redeneringen ontmaskerd.
    28. Van vijandschap naar vrede - deel 1.
    29. Van vijandschap naar vrede - deel 2.
    30. Het geheim van Christus - de afmetingen van Zijn liefde.
    31. Allesoverstijgende liefde.
    32. De eenheid van de geest - deel 1.
    33. De eenheid van de geest - deel 2.
    34. De eenheid van de geest - deel 3.
    35. Het aanpassen van de heiligen - deel 1.
    36. Het aanpassen van de heiligen - deel 2.
    37. De nieuwe mensheid - deel 1.
    38. De nieuwe mensheid - deel 2.
    39. Het gezamenlijk lichaam - in de Heer.
    40. Het hemelse conflict.
    41. Een geketende ambassadeur.Deze artikelen werden hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mogen niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.
©Concordant Publishing Concern