1Timothëus 4:10 en de Volkswagen Golf
door Wim Janse.

"Hierin zwoegen wij en strijden wij, omdat wij vertrouwen op de levende God, die redder is van alle mensen, het meest van de gelovigen."(proeve van Concordant vertalen)

Een rare titel, zult u zeggen. Dat is waar, maar toch zou ik u willen vragen even door te lezen.

Er zijn nogal wat problemen met het verstaan van 1Tim. 4:10. Velen zien in het deel achter de laatste komma een ontkrachting van wat er voor de komma staat. Maar dat is echt niet het geval! Kijk eens mee naar dit voorbeeld:

"Alle Volkswagens Golf kunnen snel rijden, speciaal de Golf GTI".

Staat hier nu dat, omdat de GTI uitvoering van de Golf sneller is dan de normale uitvoeringen, de gewone Golfjes niet snel kunnen rijden? Nee, dat staat er niet. Er staat dat die gewone Golfjes al snel zijn en dat die GTI's nóg sneller zijn. Het een sluit het ander niet uit!

Nu naar 1Tim. 4:10.
"Hierin zwoegen wij en strijden wij, omdat wij vertrouwen op de levende God, die redder is van alle mensen, het meest van de gelovigen."(proeve van Concordant vertalen)
Hier zien we de extra positie van de gelovigen, die iets bijzonders hebben boven de ongelovigen, net zoals die Golfs GTI net iets harder kunnen dan de gewone Golfjes. Het feit dat God meer redding geeft aan de gelovigen, sluit de redding van de ongelovigen niet uit.
Maar er is een verschil, dat is duidelijk!

Wat is dan dat verschil?

Toen Jezus aan het kruis hing, riep Hij op een bepaald moment: "Het is volbracht!" Daarna stierf Hij.
Op het moment dat Hij die uitroep deed, werd de gehele wereld(dat is iedereen die ooit leefde, toen leefde en nog zou leven) met God verzoend(2Kor. 5:19). Het probleem tussen mensheid en God was opgelost, de brug was geslagen, de afgrond gedicht. Door dit offer van Zijn Zoon zal God, aan het eind van de aionen, worden: "Alles in allen" die ooit hebben geleefd(1Kor. 15:28). Daar is verder niets meer voor nodig, ook geen "kiezen" of "aannemen". Het is een gedane zaak.

Maar wat is er dan toch met dat geloven en die gelovigen?
Het geloof is een zaak die te maken heeft met het leven in de aionen, niet met wat daarna zal komen. Het geloof is het toegangsbewijs voor het leven in de nog komende aionen! Ons geloof is geen voorwaarde om te behoren bij hen die zullen deel uitmaken van "God, Alles in allen".
Kan ik dat geloof uit mezelf bewerken? Nee, het geloof is een genadegift van God(Efe. 2:8) en Hij deelt dat uit aan wie Hij wil(Rom. 9:15,16). Hij roept niet iedereen om in de toekomstige aionen te leven, maar hen die Hij al voor de nederwerping van de wereld heeft verkozen(Efeze 1:4).
Waarom niet alle mensen? Omdat leven in de aionen wel prachtig en heerlijk zal zijn, maar niet het doel van God is. Het doel is: "God, Alles in allen" en daar leiden de aionen heen. De aionen zijn middel, geen doel.

Kortom: alle mensen zijn gered voor oneindig leven na de afsluiting van de aionen, door het offer van Jezus Christus aan het vloekhout van Golgotha. De gelovigen hebben een extra deel van die redding nu al, omdat ze, dankzij het gegeven geloof, tijdens het leven in de toekomstige aionen, deel mogen nemen aan het verder uitwerken van Gods Plan der aionen.
De fout die door velen wordt gemaakt, is dat ze alles willen concentreren in de aionen. Maar na de aionen komt nog dat "God, Alles in allen", een heel nieuw iets dat zó anders en zó veel mooier en heerlijker zal zijn dan wat nu op aarde mogelijk is, dat, door de beperkingen van de huidige menselijke taal, de Schrift er vrijwel niets over kan zeggen.

In die ene zin in 1Tim.4:10 staan grote waarheden en grote zegeningen voor de gehele mensheid. Mocht een ieder het maar verstaan!


© www.hetbestenieuws.nl