Druk bezig met het werk van de Heer
door André Sneidar

We hebben de typische uitspraak gehoord van gelovigen dat zij "druk bezig willen zijn met het werk van de Heer." Velen worstelen met het proberen uit te vinden wat dat werk is, dus maken zij zich druk met hun betrokkenheid in vele activiteiten die draaien rond hun deelname in de lijst van gebeurtenissen in hun "kerk."

Maar, bij het overwegen wat "het werk van de Heer" is, vertelde Paulus aan de Filippenzen: "God is het Die in jullie zowel het willen en het werken werkt..."(2:13;SW). Wat dit inhoudt is dat als er enig werk te doen valt, dan is het niet de gelovige die het zou moeten doen. God is al het werk aan het doen! Dus wat is "het werk van de Heer"? Het werk van de Heer is Hem aan het werk in de gelovige!

Wij hebben de neiging te over-analyseren en te proberen met de details te komen, dat wil zeggen, het waarom, hoe en waartoe van wat het ook is over God dat wij willen verstaan; maar dat is heel veel "werk." Wat we zouden moeten doen is gewoon geloven - geloven wat God zei, en vertrouwen dat Hij doet wat Hij ook in ons aan het doen is.

Wanneer we onszelf druk maken in de worsteling om de wil van de Heer te weten/proberen/doen, voegen we onszelf toe aan de eindeloze kringloop van frustraties en falen die het onontkoombare gevolg zijn van zelfinspanning, die alleen maar het ware werk van de Heer in de weg staat.

Toch heeft God het echt erg gemakkelijk gemaakt om precies te weten wat Hij aan het doen is, wat precies Zijn werk is.

De rest van het vers vertelt ons dat God in ons aan het werk is: "in jullie het willen en het werken werkt, ten behoeve van het welbehagen."

Zo hé, dat is makkelijk! Er staat niet dat Hij in de gelovige werkt om op Dinsdagavond bezoekjes af te leggen, of op Woensdag gebedsavonden bij te wonen, of Donderdagavond te oefenen met het koor, of zelfs, durven wij te zeggen, naar de "kerk" te gaan.

Dus indien wij een verlangen (wil) hebben om iets te bereiken (doen) in onze levens, en het wordt in geloof en liefde gedaan, er voor zorgend dat het niemand pijn doet (Romeinen 13:10), dan is het God Die dat aan ons heeft gegeven en dat wat wij doen God een genoegen doet. Dit is Christus Die Zijn leven in de gelovige uitleeft. Is dat niet prachtig, te weten dat wij op deze wijze een genoegen doen, dat God er een genoegen in heeft, een welbehagen, en bevrediging vindt in ons, wanneer we geloven, vertrouwen en rusten in Zijn werk?

Het is echt O.K. om dingen te doen, wanneer wij erkennen dat God GOD is, en dat Hij Degene is Die onze levens richting geeft (verg. Spreuken 3:6). Laten we God uit de weg gaan zodat Zijn werk eindelijk in onze levens gedaan kan worden.

Het is zoveel makkelijker de details over te laten aan God, en Hem "zorgen" te laten maken over druk bezig zijn met Zijn eigen werk. Op die manier kunnen wij rusten en genieten van ons leven. Indien we iets moeten weten, laten wij dan God toelaten het aan ons te openbaren op Zijn eigen tijd en wijze.

Het is al gezegd: stop met proberen en begin met vertrouwen. Laat God de details uitwerken, en begin met het genieten van uw leven in Hem.
© www.hetbestenieuws.nl