Waarom verschilt de Joodse kalender zoveel met de onze?

door Wim Janse

Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is het in onze jaartelling 8 september 2014. Kijkend naar bijvoorbeeld de jaartelling die Dr. Ushher maakte, die Adams schepping heeft in 4004 voor Christus, zouden we nu in het jaar 6017 na Adam leven. Maar kijken we naar de Joodse kalender, dan zien we een groot verschil. Daar is het vandaag 13 Ellul 5774. Dat scheelt dus zo'n 243 jaar! Hoe kan dit? Aan de hand van een video van (wijlen) J.R. Church en Gary Stearman heb ik onderstaand lijstje opgesteld waar de verschillen worden bekeken.

De huidige Joodse kalender is gebaseerd op een werk uit de 2e eeuw na Christus, genaamd “Seder Olam Rabah” (Het boek van de volgorde van de tijden), geschreven door Rabbijn Jozef Ben Halafta. In dat boek legde hij een aantal jaartallen en aannames vast waarop de huidige Joodse kalender is gebaseerd. En daar zit het probleem. Waren die jaartallen en aannames juist?

Probleem 1.

In Genesis 11:27 staat "En Terah leeft zeventig jaren en hij verwekt Abram, Nahor en Haran." Simpel, zou je zeggen. Maar later, in vers 32, leren we dat Terah stierf op de hoge leeftijd van 205 jaar. Koppel dat aan het feit in Genesis 12:4 dat Abram 75 jaar was toen hij uit Haran vertrok, de plaats waar hij met zijn vader en moeder naar toe was vertrokken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Abram al vóór de dood van zijn vader Haran verliet. Dit leidt tot een ander jaartal voor de geboorte van Abram: 205 – 75 = 130. De Joodse kalender houdt echter vast aan de mening dat Terah 70 was toen Abram werd geboren. Dat is dus een verschil van 60 jaren met die 70 uit Gen. 11:27. Dit is de eerste fout in de Joodse kalender.

Probleem 2.

Volgens de Seder Olam Rabah zitten er tussen de geboorte van Abram en het geven van de wet na de Exodus 500 jaren. De werkelijkheid is dat er volgens Exodus 12:40,41 tussen het geven van het verbond toen Abram 75 was (en Abraham werd) en het geven van de wet, 430 jaren zitten (zie ook Galaten 3:17). 75 + 430 = 505 jaar. Hier hebben we een fout van 5 jaren.

We hebben nu al een verschil van 60 + 5 = 65 jaren.

Probleem 3.

Het volgende probleem zit in de tijd tussen de inwijding van Salomo's tempel en de inwijding van de tweede tempel. Hier is een verschil van 17 jaren. Volgens Ussher was dit een periode van 497 jaren, de Seder Olam Rabah maakt er 480 van. De telling van Ussher is van 1012 – 515 v.Chr. De telling van de Seder Olam Rabah is van 831 – 351 v. Chr. De reden hiervoor is de jaartelling van de koningen van de noordelijke tien stammen en de jaartelling van de koningen van de zuidelijke twee stammen. De telling van de Seder Olam Rabah is een andere dan die van de Schrift. De telling van de Schrift (en Ussher) wordt onderschreven door de meest betrouwbare wereldse tellingen aan de hand van koningen uit omliggende landen.

We hebben nu dus een verschil 65 + 17 = 82 jaren.

Probleem 4.

Het grote verschil, echter, komt voort beginnend met het Perzische rijk. De Seder Olam Rabah slaat hier gewoon zo'n dikke 150 jaren over!
Met de geschiedenis vanaf (pakweg) de Grieken en daarna viel weinig te rommelen, dus daar vinden we geen fouten in de Seder Olam Rabah. Maar de fouten zitten in de Perzische periode. De Seder Olam Rabah geeft bijvoorbeeld maar vijf Perzische koningen. We weten uit wereldse geschiedenis dat in 538 v:chr. Belshazzar werd gedood en opgevolgd werd door Cyrus en Darius, die het rijk van de Meden en Perzen vestigden. De Seder Olam Rabah geeft dit niet als 538, maar als 374 v.Chr!! Dat is een verschil van maar liefst 164 jaren! Dat 538 het (ongeveer) juiste jaartal is valt op te maken uit allerlei oude geschriften , zoals van Herodotus.

Tellen we nu door, dan zien we 82 + 164 = 246 jaren. Ergens zal er een fout zitten in de lijst, want we zouden, als we Ussher volgen, uitkomen op 243.

Nu het “Waarom?”

Er moet een aanleiding zijn voor deze “fouten”. En die is er. De Joodse kalender is OPZETTELIJK in die richting gemanipuleerd! Waarom?

Zoals al eerder aangegeven werd de Seder Olam Rabah geschreven in de tweede eeuw van onze jaartelling. In die eeuw vond van 132 tot ongeveer 135 de zogeheten Bar Kochba opstand plaats, waarin Joodse groeperingen onder ene Sjimon Bar Kochba opstonden tegen het Romeinse Rijk, maar vreselijk verslagen werden.

In die jaren was er een Rabbijn genaamd Akivah en deze verklaarde dat Sjimon Bar Kochba de verwachte Messias was. Hij, Akivah (de “vader van de Misjna” – een 2e eeuws Joods commentaar op de Torah), zei hem de opstand te beginnen. Deze opstand liep uit op de dood van Bar Kochba door de legers van Hadrianus.

In die jaren was er dus die Rabbijn Jozef Ben Halafta die de Seder Olam Rabah schreef en de jaren veranderde om Daniëls profetie over de 70 weken te laten uitkomen, niet bij Jezus van Nazareth, de gekruisigde en opgestane Heer, maar bij Sjimon Bar Kochba. Dat is de reden voor het grote verschil tussen de Joodse kalender en die van ons.

Voor de video van Church en Stearman kunt u hier kijken
© www.hetbestenieuws.nl