Gedrag voor de laatste dagen
door
A.E.Knoch

De huidige periode waarin wij leven is gevaarlijk, want dit zijn de laatste dagen (2 Tim. 3.1). God heeft ons genadevol speciale instructies geschonken voor deze era, door onze apostel Paulus in zijn laatste dagen geschreven (2 Tim. 4:6.7). We worden opgeroepen kwaad te lijden. De heiligen zullen van Paulus weg keren, en zullen gezonde leer niet verdragen. Dit is natuurlijk waar voor het afvallige, ongelovige Christendom, maar het werd niet over hen geschreven, maar over de heiligen, zij die zich tot Paulus keerden voordat ze van hem weg keerden.

Ik was zo onder de indruk van Gods genade in deze bedeling, dat ik probeerde gemeenschap te hebben met mijn lasteraars en tegenstanders, hopend ze te winnen en te helpen. Ik was me er niet van bewust dat dit niet Gods weg in genade was. Ik had moeten zien dat, aangezien Hij hun gedrag zo lang geleden al had voorzegd, het de vervulling is van Zijn bedoeling, en dat het Zijn genade in de toekomst zal verheerlijken, en niet vandaag de mijne. Ik was ongehoorzaam aan Zijn opdracht hen te mijden (2 Tim. 3:6), niet ziende dat dit Zijn manier is om hen genadig te zijn, en Zijn doelstelling met hen zal vervullen.

Anderen, die de genade in deze laatste dagen wensen toe te lichten, zijn op gelijke wijze geneigd. Hen zou ik de raad willen geven Paulus' brieven aan TimotheŁs en Titus te overwegen. In deze donkere dagen, waarin veel van de heiligen traditionele, discordante leer koesteren, is het moeilijk gemeenschap te hebben met alleen hen die volledig instemmen waar het de leer betreft. En ja, dit is niet vereist, behalve in zware gevallen, die het geloof ondermijnen. Maar we kunnen onze contacten beperken tot hen die niet schuldig zijn aan het morele verval dat de laatste dagen zo kenmerkt (2 Tim. 3:1-5). Dezen zouden we moeten mijden. Bovendien zouden we zelf zulk gedrag moeten mijden.

Net als in Paulus' dagen zijn er nu vele tegenstanders. Maar we worstelen niet met vlees en bloed, maar herkennen onze echte vijanden in het gebied van de geest, en nemen Paulus' advies aan TimotheŁs aan en mijden hen, hen overlatend in de handen van God. Zoals dit voorzegd werd, is er niets anders dat we kunnen doen. Het beste voor hen is dat wij gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Het is een ernstige fout hen met een valse minzaamheid te behandelen, als waren we meer liefdevol dan God.

© Concordant Publishing Concern

©Concordant Publishing Concern