Wat is er mis in de kerk?
Een serie artikelen over zaken die verkeerd zijn in de kerk.


Uit vele bronnen hebben wij artikelen bijeengesprokkeld m.b.t. het thema:

Wat is er mis met de kerk?
(niet in de ogen van mensen, maar in de ogen van God).

Velen voelen zich in een kerkelijk milieu onbehaaglijk. Dat gevoel hoeft niemand te onderdrukken, want het is een volstrekt bijbelse gewaarwording!

De auteurs van deze artikelen zijn (in alfabetische volgorde): Gary Amirault, Adnan Arduman, A.M.Brouwer, Herman Bultema, Armin Christian Held, François Roget, Charles Slagle en Aren van Waarde.

1. Een antwoord uit Genève door A. van Waarde.
Sedert het optreden van keizer Constantijn is de kerk niet langer een vergadering van gelovigen, maar een instituut dat van vervolging en intimidatie gebruik maakt om greep op de mensen te houden.

2. Hoezo verwereldlijking? door A. van Waarde.
Terwijl God bezig is om een levend lichaam te scheppen, hebben heerszuchtige mensen dode instituten gevormd. Geestelijke leiders koesteren gedachten hoger dan hun voegen, niet naar de mate van het geloof dat God elk lid in het bijzonder heeft toebedeeld.

3. Vijanden van het kruis door A. van Waarde.
De meeste christenen zijn geen trouwe volgelingen van de Gekruisigde, maar vijanden van het kruis.

4. Wettig gebruik van de wet door A. van Waarde.
Dat komt, omdat ze een "onwettig" gebruik maken van de wet, die God aan het volk Israël heeft gegeven.

5. Zondagsheiliging? door A. van Waarde
Christelijke organisaties maken een enorm punt van de zondagsheiliging, terwijl de "eerste dag der week" uitsluitend in de fantasie van bijbelvertalers bestaat.

6. Vanwaar de kerkelijke verdeeldheid? door A. van Waarde
Kerkgenootschappen beweren ieder voor zich dat de orde die zij handhaven goddelijk gezag heeft, maar in werkelijkheid berust elk genootschap op leringen en geboden van mensen. Kerken prediken inzettingen, in plaats van vast te houden aan het Hoofd.

7. Niet gezonden om te dopen door H. Bultema
Een schrijnend voorbeeld is de leer van de doop: Kinderen of volwassenen, besprenkeling of onderdompeling, éénmaal of driemaal herhaald, in de naam van Jezus of van Vader, Zoon en Heilige Geest? De waarheid luidt: voor het Lichaam van Christus is er maar één doop. Die is "geen werk van mensenhanden aan het vlees en er komt geen druppel water aan te pas! Met dit onderwerp hangt de volgende kwestie samen: Zijn doop en avondmaal sacramenten? En ook het volgende: Mag Hand.2 worden beschouwd als het begin van de kerkgeschiedenis?

8. Onderbewuste informatie is effectief, met name in godsdienstige reclame door C. Slagle.
Christenen verspreiden reclame waarin een verborgen boodschap is verpakt. De Roomse kerk en de meeste evangelische gemeenten prediken het evangelie naar de beschrijving van Pelagius. Het reformatorische volksdeel proclameert het goede (??) nieuws volgens Johannes Calvijn. Het échte evangelie is uitsluitend in de Heilige Schrift te vinden.

9. De ware tempel van God door G. Amirault
Kerken besteden hun geld aan de verkeerde doelen. Volgens de Schrift behoren we niet in gebouwen maar in levende stenen te investeren, dat wil zeggen in mensen.

10. De toren van Babel door A.C. Held.
Hoe komt het dat de christenheid in duizenden rivaliserende groepen is opgesplitst? Is deze situatie "uit de duivel"? Of wordt de versplintering veroorzaakt door een Godsgericht over mensen die voor zichzelf een naam wilden maken?

Deze artikelen zijn overgenomen van de website www.bijbelsdenken.nl. Voor rechten en kopiëren zie deze website.
© www.hetbestenieuws.nl