Hypnose!

door Wim Janse

   

U leest dit artikel waarschijnlijk vanaf het scherm van uw computer. Hoe werkt een computer? Voor u heeft u een beeldscherm, een toetsenbord, een muis en vlak in de buurt staat een kast met allerlei draden er aan, de systeemkast(de eigenlijke computer). Een computer is op zich een dom ding. Als er geen besturingssysteem in zou zitten (bv, Windows of Linux) en er geen programmas in zouden draaien zoals een tekstverwerker (of een HTML editor waarmee deze pagina wordt gemaakt), dan zou u op toetsenbord kunnen rammelen wat u wil, of in de microfoon van uw headset kunnen roepen wat u wil, en met de muis schuiven wat u wil, maar er zal niets gebeuren. Er is een geprogrammeerd systeem nodig om te reageren op uw commandos; het is het besturingssysteem dat uw commandos omzet in voor de computer begrijpelijk taal en die, na verwerking, weer omzet in voor de mens begrijpelijke tekens.

Toen Yahweh de mens formeerde, lag er op de grond een vormgegeven klomp klei. Yahweh blies daar Zijn adem in en de mens kwam tot leven. Maar ook de mens heeft een besturingssysteem nodig, anders zouden alle gegevens die de mens van buiten af ontvangt (via de zintuigen) terecht komen in een klomp nietswetend vlees. Zonder de verwerking van de signalen door het "besturingssysteem" zou de mens niet reageren op bv. pijnprikkels of op gevaren die door de ogen worden waargenomen.
Hoe ziet bijvoorbeeld een mens de dingen om zich heen? U zult zeggen: "Met zijn of haar ogen." Dat is maar half waar. De ogen zijn als de webcam van de computer, zij geven het signaal dat van buiten komt, door naar de hersenen. In wezen zien wij niet met onze ogen, maar met onze hersenen. Maar er is een "programma" nodig om al dat signaal te verwerken en er een beeld van op te bouwen waar wij iets aan hebben. En dat programma kan be´nvloed worden!

U kent ze wel, mensen die anderen onder hypnose brengen en er dan grappen mee uithalen. Bekend is de grap dat iemand onder hypnose smakelijk staat te smikkelen van een super zure citroen, denkend dat hij een zoete appel staat op te eten. Hij vindt het heerlijk! Of kent u deze? De hypnotiseur staat op het toneel en stampt met zijn voet op de grond. In de zaal grijpt iemand naar zijn voet en schreeuwt het uit van de pijn. Deze grap wordt tijdens de show een paar maal herhaald. Hoe is dat nu mogelijk? Het kan omdat de hypnotiseur technieken kent om stukjes "programma" in de hersenen van zijn "slachtoffers" zo te veranderen dat de signalen die zijn hersenen krijgen (het signaal van de zure citroen), niet herkend worden voor wat die normaal zijn (een zure citroen), maar ervaren worden als iets anders (bv. een zoete appel of een pijnlijke voet). De hypnotiseur herprogrammeert tijdelijk de draadjes, het signaal van het zuur wordt doorgekoppeld naar de ontvanger van het zoet, het "zoetlampje" gaat branden en de mens denkt dat hij een zoete appel eet.

God gaf Adam en Eva een standaard "programma" mee, en de mens ontwikkelt dat "programma" verder door, door middel van ervaringen. Maar er is een hypnotiseur/programmeur, Satan, die in staat is om ons te hypnotiseren en daarna stukjes "programma" te vervangen door eigen gemaakte stukjes. Zo denken de mensen dat God, Die liefde is, ontzettend boos op ons is en dat we onze stinkende best moeten doen om Hem te plezieren, want anders....
Dat vervangen en hypnotiseren gaat via heel simpele werkwijzen. Vaak is het door de opvoeding of de scholing, waarmee zaken in ons denken worden ingeprogrammeerd, zaken die de leraar door kreeg van zijn leraar, de ouders van hun ouders, enzovoort. Zo hebben bijvoorbeeld mensen jaren lang, ja eeuwen lang, te horen gekregen (programmeren!) dat de Aarde een plat vlak was, en als je over de rand ging, dan viel je er af. Deze "programmering" is zeer succesvol geweest. Een hedendaagse "programmering" is de introductie van de Evolutietheorie.

"Maar," zo zult u zeggen, "er zijn toch vaste waarden waar iedereen het over eens is, zoals bijvoorbeeld 2 x 2 = 4?"
Is dat werkelijk een vaste waarde? Het is een afspraak! Stel dat een paar hooggeleerde heren besluiten dat het vanaf morgen 2 x 2 = 7 is? Dan gaat iedereen mee en het wordt de gewoonste zaak van de wereld. Men wordt geherprogrammeerd.

Zo is het ook met God en de mensen. God heeft in Zijn Woord een aantal zaken aangegeven: Wie Hij is en waar Hij mee bezig is, wat Zijn doel is en hoe Hij dat doel zal bereiken. Zo stelt Hij dat Hij de Schepper is van alles wat bestaat. Zo heeft Hij ook er voor gezorgd dat, op den duur en door gerichten heen, heel de mensheid gered zal worden en aan Zijn boezem gebracht zal worden. Dat ligt allemaal vast in Zijn Woord, de Bijbel. Dat zijn nou echte vaste waarden! Maar de Tegenstander, Satan, is aan het hypnotiseren en programmeren geslagen en heeft de zaken een draai gegeven. Waar de Bijbel zegt dat God de mensen zal redden, herprogrammeerde hij het denken van de mens over God (dat heet theologie) zodanig dat men nu meent dat de mens, zij het dan met behulp van Christus, zichzelf moet redden. Als je niet "kiest voor Jezus" en "het aanbod van God aanvaardt" (iets zelf doen dus), dan zul je eeuwig in de hel branden, zo zegt men. En men vindt het heel gewoon. Men is onder hypnose, het programma werkt!

"Maar," zo zult u zeggen, "als nu iedereen zegt dat het zo is?" Ik heb in de loop der jaren het volgende geleerd:

Als iedereen zegt dat het "zo" is,
dan is het meer dan waarschijnlijk dat het NIET "zo" is.

De massa, "iedereen", is buitengewoon gevoelig voor hypnose, zeker als die de mens beter doet voorkomen dan hij werkelijk is en hem iets laat bijdragen aan zijn redding. Ook op andere vlakken is die hypnose/herprogrammering werkzaam. Zo meent bijvoorbeeld de massa van de Rooms-katholieke kerk al een hele tijd dat Maria al in de hemel is en daar zelfs voorrang heeft boven haar Zoon, onze Heer, Christus Jezus. De Bijbel echter spreekt daar met geen woord over, in tegendeel zelfs. In Johannes 3:13 staat dat niemand is opgevaren naar de hemel dan Die daaruit is nedergedaald: onze Heer, Christus Jezus. Let er op dat het evangelie door Johannes minstens twintig jaren na de hemelvaart van de Heer werd opgeschreven, en dat er in die tussentijd al heel wat heiligen waren overleden (denk bv. aan Stefanus). Maar de massa gelooft de hypnose, de herprogrammering!

Ook binnen de Reformatie is men er niet vrij van. "Iedereen" meent dat men een "vrije wil" heeft. Dat is ook zo'n stukje hypnose en herprogrammering. Maar vraag je even door, dan komt men al snel tot de conclusie dat de wil van een mens helemaal niet zo vrij is. Maar toch doet de herprogrammering zijn werk, want op het punt van de redding van die mens moet en zal hij of zij een vrije wil hebben. Hypnose en programmering!

Valt er dan niet aan die hypnose en herprogrammering te ontkomen? Jazeker, gelukkig wel. Men zal terug moeten gaan naar het oorspronkelijke programma en dat doe je door terug te gaan naar de oorspronkelijke tekst van Gods Woord. Wie zich echt aan die tekst houdt, en er op toeziet niet zaken die voor anderen zijn op zichzelf toe te passen, en oppast niet zaken nu toe te passen die voor andere tijden bestemd waren of zijn, die zal vrij komen. En dan komt er waarheid en licht.

Er zijn altijd mensen geweest die niet als makke schapen de massa volgden, maar vragen gingen stellen bij wat "men" vertelde, binnen en buiten de kerk. Een man als Galileo Galile´ had de moed om vragen te stellen en tegen de massa (en de kerk!) in te gaan. Hij zag dat de Aarde om de zon draaide en niet, zoals de kerk leerde, de zon rond de Aarde. Het kostte hem zijn reputatie en zijn vrijheid. Maar als hij niet had doorgezet en had gepubliceerd wat hij zag, zaten we nu nog met een platte Aarde.
Er zijn mensen geweest die zich niets van de leer van de platte Aarde aantrokken, in een schip stapten en naar het westen voeren, in de richting van de vermoedde rand. En ze kwamen terug met grote schatten. Dank zij hen weten we van het bestaan van Noord- en Zuid Amerika en al die andere verre, overzeese landen.
Zo zijn er door de eeuwen heen ook gelovigen geweest die ernstig twijfelden aan wat de kerken leerden over God en de verlossing van de mensheid. Men las in de Schrift zaken die de kerk, gehypnotiseerd en hergeprogrammeerd(vaak zelf ook hypnotiserend en herprogrammerend!), niet of totaal anders leerde. Veel van die gelovigen heeft het hun leven gekost. Nu, in onze tijd, hakt men in het westen geen hoofden meer af en zet men geen mensen meer op een brandstapel. Nu probeert men die mensen te verstommen door drang vanuit de massa en door mensen buiten te sluiten. Probeer maar eens mensen in de kerk te vertellen dat God ALLE mensen zal redden, op basis van wat Zijn Zoon aan het kruis heeft volbracht. Je wordt buiten gesloten en je komt er nooooit meer in (tenzij je je laat herprogrammeren en als een mak schaap mee gaat lopen in de massa).

Beste lezer. Mag ik u vragen als een goed BereŰr(Hand. 17:10,11) na te gaan wat u op deze website aantreft? Vergelijk het met wat er in Gods Woord staat en kijk dan of u anders bent geprogrammeerd dan het programma dat God schreef in Zijn Woord.
En wat moet u dan doen als u merkt dat het "programma" van de theologen anders is dan dat van God?
Men zegt wel eens: "Die geloven haasten zich niet." Maar in dit geval zou ik zeggen: "Rennen! Maakt dat u weg komt! Kom uit de hypnose! Zoek het bij God! Laat u door Zijn Woord deprogrammeren en onthypnotiseren!"

   


© www.hetbestenieuws.nl