Alles door Vader's ontwerp
door André Sneidar

Vader's doel in ons is om wakker en verlicht te worden voor de waarheid dat deze wereld niet onze werkelijkheid is. Het is Zijn manier om ons er aan te herinneren wie we echt zijn, en wat we echt zijn, in Christus, als deel van Zijn grootse ontwerp voor de aionen, dat Hij een wonderlijk plan, doelstelling en plaats voor ons heeft, waartegen de dingen van dit leven bij vergelijking verbleken, waarover Paulus zei dat alles van dit leven echt niets is vergeleken met wat "onze verdrukking bewerkt voor ons, overstijgend in overstijging, een aionisch gewicht van heerlijkheid" (2 Kor. 4:15-18;SW), dat op een dag in ons onthuld zal worden (Rom. 8:18).

Denk je eens in: Op een dag zal Vader gebruiken wat de wereld ziet als onze armzalige onvolmaaktheden - onze gebrokenheid, onze goddelijk ingeplante gebreken - als het vertoon van Zijn "allesoverstijgende genade" (2 Kor. 4.15). Zelfs in dit leven heeft de uitwerking van de dood ("het sterven van de Here Jezus") in ons een heerlijk doel; dat het "het leven van Jezus ook in ons lichaam openbaar zou worden" (:10) opdat "het danken zou overvloeien tot heerlijkheid van God" (:15).

Wij lezen in vers 6 dat God "uit duisternis licht zal schijnen," ons terugnemend naar Genesis, en op dezelfde manier schijnt Gods licht "in onze harten voor verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus". Denk je eens in! Dezelfde scheppende kracht van God die heel de schepping tot stand bracht, is nu in ons aan het werk met als doel het "licht van de kennis" van Zijn heerlijkheid te openbaren aan de wereld om ons heen, die verlichtend als waren wij "het gezicht van Jezus Christus" aan anderen!

Wanneer we in vers 7 lezen over een "schat in aarden vaten," worden we mee terug genomen naar toen God slechts een handjevol mensen gebruikte om een enorm leger te verslaan dat tegen Israel was samengetrokken. Op dezelfde manier werkt God in Zijn "niet vele" (1Kor. 1:26) vaten van dienstbetoon; en het is onze gebrokenheid die Zijn licht, "het licht van het heerlijke evangelie van Christus" (2Kor. 4:4) doet schijnen naar de wereld, om Gods ontzagwekkende werk te onthullen!

Deze bediening waarvan in 1:1 wordt gesproken, is in de voortgaande context van hoofdstuk 3, en is een bediening van ons als levende, wandelende "brieven" (3:3), waarvan het doel is "leven" te geven (:6). Onze heerlijke Vader gebruikt de problemen, versteldheden, vervolgingen - alle beproevingen en benauwdheden van dit leven (4:8-9) - om ons te verlossen van de dood, voor het schitterend breken van Zijn vaten. Terwijl de wereld druk bezig is met proberen te pronken met hun vermeende superioriteit of suprematie, onthult God zo uiteindelijk de nutteloosheid van de "duisternis" van hun "verblinde denken," de uitstekendheid van Zijn macht door ons demonstrerend.
Wat een prachtig en heerlijk voorrecht en voordeel is het voor ons onze ontzagwekkende Vader ons heeft gekozen om als een zwak, gebrekkig, gebroken vat te dienen in Zijn dienst, zodat uiteindelijk de hele schepping de verbazingwekkende kennis en wijsheid zal zien van alles wat Hij heeft gedaan en zei nog te zullen doen.

"O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd Zijn raadgever? En wie geeft eerst aan Hem, en het zal hem terug betaald worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen."
(Rom. 11:33-36;SW)© www.hetbestenieuws.nl