Apollos
door Rick Longva

"Apollos begiet"
(1 Kor. 3:6)

Het verhaal in Handelingen over Apollos zou een motivator moeten zijn voor iedere gelovige. We lezen voor het eerst over hem in Handelingen 18:24-26.

"Een zeker Jood nu, genaamd Apollos, van het ras van Alexandrië, een geleerd man, arriveerde in Efeze, machtig zijnde in de Schriften. Deze was opgeleid in de weg van de Heer en vurig in de geest. Hij sprak en leerde accuraat dat wat Jezus betreft, alleen wetend van de doop van Johannes. En deze begint vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en legden hem meer accuraat de weg van God uit."

Als je de laatste helft van vers 26 weglaat, het Priscilla en Aquila deel, dan krijg je de indruk dat deze geleerde en kundige man niets meer van de Schrift hoefde te leren. Er staat dat hij sprak en ook nauwkeurig onderwees wat Jezus betreft, en was ongeleid in de weg van de Heer.

De meesten zouden daar stoppen met leren: er is geen noodzaak voor meer kennis.

Maar niet Apollos!

Toen Priscilla en Aquila Apollos hoorden spreken, namen ze hem terzijde, uit de synagoge, en leerden hem meer nauwkeurig de weg van God. Het is niet dat Apollos leugens sprak over Jezus of de Schrift, dat was niet zo, maar Apollos was zich er niet van bewust dat er meer waarheid was die onthuld was aan Paulus, die op zijn beurt aan Priscilla en Aquila had verteld dat God op een nieuwe manier aan het handelen was met de mensheid, en zij gaven deze kennis nu door aan Apollos.

Ìk geloof dat het voornaamste dat zij hem vertelden was dat redding komt door genade allen, zoals het een paar verzen later zegt, toen Apollos hen verliet en richting Achaje ging en hij veel sprak met hen die geloofd hadden door genade (Hand. 18:27).

Je zou de leer van redding door genade niet in een synagoge vinden!

Ook zegt het dat hij alleen bekend was met de doop van Johannes. Hoewel de doop van Johannes Schriftuurlijk is, was ze voorbij - er was nu slechts één doop, en dat is die van de heilige Geest.

Apollos is een goed voorbeeld van iemand die een open denken had en gewillig was om te leren. Ook al was hij een geleerd man, hij hield zijn denken open om hogere waarheden over God en Zijn wegen met de mensheid te leren, zoals die aan Paulus waren onthuld. Niet veel geleerden hebben een open denken.

Ook dat hij meer nauwkeurig onderwezen wilde worden over Gods wegen door een tentenmaker, een gewoon handelsman - want dat was het beroep van Aquila - spreekt voor mij boekdelen over Apollos' verlangen naar waarheid, niet naar traditie en ceremonie, alsook zijn gewilligheid om te geloven dat God werkt in en Zijn wegen onthult door gewone mensen.

Apollos werd kennelijk een gerespecteerd onderwijzer van het Woord, en had ook een enorme invloed in de ecclesia in Korinthe.

Apollos' onderwijs liep in die mate uit op het complementeren van dat van Paulus, dat Paulus in 1 Kor. 3:6 van hem zegt: "Ik plant, Apollos besproeit, maar God doet het groeien." Zowel bekend zijnde met de Hebreeuwse Schrift en Paulus' onthullingen, was Apollos waarschijnlijk zeer nederig, omdat Paulus zichzelf en Apollos gebruikt als voorbeelden voor de ecclesia in Korinthe om te volgen, die gevaar liepen opgeblazen te worden, de een boven de ander, en te gaan voorbij wat aan hen was geschreven.

Paulus zegt hen:

"Dit, nu, broeders, pas ik toe op mijzelf en Apollos, vanwege jullie, opdat in ons jullie zouden leren niet te staan boven wat werd geschreven, opdat niemand van jullie zich opblaze, de een boven de een en tegen de andere"
(1 Kor. 4:6 - SW)

Apollos werd niet weggevoerd door allerlei valse leer die de kerk aan het doordringen was; hij bleef bij de leer die aan Paulus was onthuld, want Paulus vertelt ons in zijn brief aan Titus (een van Paulus' laatste brieven) dat Titus Apollos moet vertellen naar Nicopolis te komen, zodat hij daar bij hem kan zijn.

In deze era, waarin de brieven van Paulus vrijwel genegeerd worden, is Apollos een groot voorbeeld voor alleen die naar waarheid zoeken.

Daarom: met Apollos als voorbeeld, blijf niet hangen bij de kennis die u nu heeft; blijf graven en zoeken!

Wees ook niet bang om vragen te stellen, en wees ook niet bang om vragen te stellen bij het antwoord.

Houd uw denken open.

Apollos deed dat!

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl