Nimrod - Genesis 10:8,9

deel 28 uit de aanhangsels bij de Companion Bible
door E.W. Bullinger

   

Josefus (Ant. Jud, i. c. 4. 2) zegt: "Nimrod haalde de mensheid over hun blijdschap niet toe te schrijven aan God, maar om te denken dat hun eigen uitstekendheid er de bron van was. En hij veranderde zaken spoedig in een tirannie, denkend dat er geen andere manier was om de mensen te ontwennen van de vreze voor God dan hen te doen vertrouwen op hun eigen kracht."

De Targum van Jonathan zegt: "Sinds de grondvesting van de wereld werd er niemand gevonden als Nimrod, machtig in het jagen en in rebellie tegen de Heer."

De Jeruzalem Targum zegt: "Hij was krachtig in het jagen en in boosaardigheid voor de Heer, want hij was een jager van de zonen van de mens en hij zei tot hen: 'Wijk af van het oordeel van de Heer en hou je vast aan het oordeel van Nimrod!'" Daarom zegt men: 'Zoals Nimrod is de sterke, sterk in de jacht en in boosaardigheid voor de Heer.'"

De Chaldeese parafrase van 1 Kronieken 1:10 zegt: "Cush verwekte Nimrod, die begon te heersen in boosaardigheid, want hij vergoot onschuldig bloed en rebelleerde tegen JAHWEH."

Nimrod was de grondlegger van Babylon, dat deelnam aan zijn karakter als zijnde de grote antagonist van Gods Waarheid en Gods Volk.

We kunnen het niet mis hebben als we in Nimrod Satans eerste poging zien om een menselijk universeel heerser over mensheid op te wekken. Er zijn daarna vele volgende pogingen geweest, zoals Nebukadnessar, Alexander, Napoleon en anderen. Hij zal er tenslotte in slagen in de persoon van de Antichrist.

   


© www.hetbestenieuws.nl