Mijn gebed

door Joseph A. Freeman

Mijn geliefde Vader in de Hemelen, ik aanbid u! Geheiligd door Uw heilige naam!

Ik dank U voor het uitstorten van Uw genade op mij, voor het geven van geloof om de geschonken genade te begrijpen en voor de geest van het zoonschap, zodat ik in staat ben om U mijn Vader te noemen.

Geef dat ik deze dag mag toevoegen aan mijn verzameling van hemelse schatten. Geef dat ik mag zijn zoals de oude Abraham, welwillend om mijn dierbaarste bezittingen te offeren in gehoorzaamheid aan Uw gebod en wil.

Ik dank U, dat u mij enige van Uw geheimen aan mij bekend heeft gemaakt, voor het geven van inzicht in de zegeningen die u bewaard heeft voor Uw heiligen, Uw geliefde kinderen van Israel en voor alle mensen van de wereld.

Ik dank U dat u aan mij Uw rechtvaardigheid en Uw vrede heeft gegeven. Geef dat ik vandaag tevreden mag zijn met mijn lot, wetende dat alles is uit U.

Neem mijn dank aan voor het eten en het drinken. Moge de kracht die ik ontvang door het eten gebruikt worden tot Uw dienst en Uw heerlijkheid.

Geheiligd door Uw heilige naam! Alle dank aan U, dat U mij het leven hebt gegeven!

Amen!

©Concordant Publishing Concern© www.hetbestenieuws.nl