Alpha-Omega en Alef-Tav
de boekensteunen van de Bijbel

door Wim Janse

In het Joodse zoeken in Gods Woord, onderkent men een aantal niveaus in de tekst:
 • niveau 1: P'shat - dat is de rechtstreekse betekenis: het regent, dan moet je denken aan een gewone regenbui.
 • niveau 2: Drash - waar waarheid en principe worden gepresenteerd. Wij gebruiken vaak de uitdrukking "Laat de Bijbel de Bijbel interpreteren".
 • niveau 3: Remez - het onderliggende thema, terwijl over andere zaken wordt gesproken. Eigenlijk gaat het hele Oude Testament over de komst van de Messias.
 • niveau 4: Sod - mysterieus en gecodeerd (bv.het beruchte getal 666). Te denken valt ook aan de getalswaarde van iedere Hebreeuwse letter(Gemetria).
 • Ik wil u graag even laten kennismaken met n klein facetje uit het Remez-niveau.

  Genesis 1:1, denk ik, kennen we allemaal uit ons hoofd:

  "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."
  Letterlijk staat er: "In begin schiep God de hemelen en de aarde"
  Maar er staan twee letters in de Hebreeuwse tekst die niet worden vertaald. Direct na "God" (Elohim) staan de letters AT. Geen enkele vertaling heeft deze vertaald. De King James vertaalt dit woordje elders met "softly"(zachtjes - Gen.33:14), maar dat is hier niet toe te passen. Sommigen denken dat het, net als het lidwoord in het Grieks, nadruk geeft aan "Elohim": "DE Elohim", of "de enige echte Elohim". De Concordante Versie van het OT geeft dan ook "the Alueïm".

  Tot mijn verbazing en vreugde vond ik ergens deze verklaring:
  Ons westerse alfabet loopt van A tot Z, het Griekse alfabet loopt van Alpha tot Omega, en het Hebreeuwse alfabet loopt van Alef tot Tav, ofwel van A tot T.
  Ziet u het? A-T, AT.
  Wie wordt er in Openbaring 22:13 de Alpha en Omega genoemd? Onze Heer, Christus Jezus!
  Wie schiep de hemelen en de aarde? Volgens Kolossenzen 1:16 zijn "alle dingen" door Hem(=Christus) geschapen. Zou het daarom kunnen zijn dat dit kleine woordje, "AT", staande achter Elohim, in het allereerste vers van Gods Woord al wijst naar de Messias van Israël, die wij kennen als Christus Jezus?

  De "Alpha en Omega" uit het Nieuwe Testament is En en Dezelfde als de "Alef en Tav" van het Oude Testament. Ze staan als boekensteunen aan het begin en eind van de tekst van Gods Woord, de AT aan het uiterste begin, de AO aan het eind ervan.


  In dit artikel staan een aantal trefwoorden. Klik op "Zoeken" achter een van de woorden voor meer artikelen over dat onderwerp in "Het Beste Nieuws."

  © www.hetbestenieuws.nl