Een brief aan een athe´st - 1

door Bob Evely
Grace Evangel Fellowship

   

Ik stel het op prijs dat u met mij de redenen deelt waarom u athe´st bent. Sta mij toe kort te reageren en met u te delen waarom ik gelovige ben.

U noemt de bekende predikanten die, terwijl zij hun imperium bouwen, miljoenen dollars verdienen door arme mensen te misleiden en op te jagen. Als gelovige heb ik ook grote moeite met deze mensen. Sommige zijn in het begin serieus, maar hun groeiende populariteit en rijkdom doet hen hoger over zichzelf denken dan zij zouden moeten doen. Maar hun rijkdom en misleiding zijn geen bewijs dat God niet bestaat. Verder is er een verschil tussen geloof hebben en "de religie-business." De georganiseerde kerken die we overal zien zijn anders dan de ene ware "kerk" die onzichtbaar is en die samengesteld is uit allen die geloven. Het is helemaal niet nodig om "naar de kerk" te gaan. De meeste georganiseerde kerken doen een beetje goed en leren een beetje waarheid, maar zij leren alle ook vele valsheden omdat zij niet begrijpen wat God in Zijn geschreven woord, de Bijbel, heeft onthuld. Deze "kerken van mensen" worden meer door de tradities van mensen geleid dan door de waarheid die door God is onthuld. Zij prediken het geven van tienden en het houden van de sabbat, en geloofsregels, en lidmaatschap, en artikelen van religie, en verplichte kerkgang ... terwijl geen van deze werkelijk door God in de Bijbel wordt opgedragen (misschien voor Israel in voorbije tijden, maar niet voor de kerk in de huidige tijd).

God roept ons die geloven op kerk te "zijn", niet om naar de kerk te "gaan." Zelfs in de dagen van de apostel Paulus verlieten de meeste gelovigen hem en keerden zich af van de waarheid. We zien dit in Paulus' latere brieven, die deel uitmaken van het Bijbelse verslag, bedoeld om ons te laten zien dat wij niet naar de "religieuse meerderheid" moeten kijken om waarheid te vinden.

Daarom maak ik mijn excuses that de vele gelovigen die u bent tegengekomen u er toe gebracht hebben athe´st te worden. Met hun religieusiteit en het onderwijzen van onzinnige leerstellingen (zoals eeuwige marteling en veelheden van "heiligings-vereisten"), hebben zij God's genade verdraaid en Hem onjuist vertegenwoordigd, en zo velen doen afkeren.

Neem het de gemiddelde kerkganger niet kwalijk. De meeste mensen die een kerk bezoeken zijn door de "autoriteiten," die zij zijn gaan vertrouwen, misleid. Maar de fouten van de religie en de "kerken van mensen" bewijzen niet dat er geen God is. Dit bewijst alleen dat de mens God verkeerd weergeeft en de waarheid verdraait. Maar dit punt aangaande de mens en religie wordt ons in de Bijbel zelf onthuld, dus het zou ons niet moeten verbazen.

U vraagt ook hoe God hen kon scheppen die misvormd zijn, of hulpeloos, of geestesziek, of crimineel. U vraagt of God verantwoordelijk is voor oorlogen en het vergieten van onschuldig bloed. Is Hij verantwoordelijk voor slavernij, voor martelingen, voor aardbevingen, pestziekten en hongersnoden? Is Hij verantwoordelijk voor wilde dieren die mensen verslinden of voor giftige slangen? Is Hij verantwoordelijk voor virussen, of voor het ontbreken van regen die oogsten vernietigd?

Ja, dat zijn uitdagende vraagstukken, maar het bestaan van deze dingen bewijst niet dat er geen God is. Misschien bewijzen zij dat wij God niet altijd begrijpen. Wij zouden willen denken dat God ons zou moeten scheppen en in een wereld plaatsen waarin wij kunnen doen wat wij willen, terwijl Hij voortdurend voorkomt dat ons schade berokkent wordt, en een zelfzuchtig bestaan leiden waarin ons alles gegeven wordt dat wij vragen ... en als tegenprestatie zouden wij dan in God geloven.

Veel van de kwaden die u noemt zijn fouten van mensen, niet van God. Ja, Hij is uw Schepper, maar wat wij met ons leven doen, wordt gedaan met een zekere mate van vrijheid die God aan ons heeft gegeven. Zouden we het anders willen? Zouden we er de voorkeur aan willen geven om marionetten te zijn, zonder enige eigen wil? Het is de wil van mensen die ons in veel van de moeilijkheden gebracht heeft die u noemt.

Er zijn echt dingen die ik niet kan verklaren of begrijpen. Maar zij doen mij niet geloven dat God niet bestaat. Hoe zou ik dat kunnen geloven wanneer ik naar deze wereld en het universum kijk? Kwam dit alles per ongeluk tot stand? Als ik een horloge vind dat op de grond ligt ... zo'n ouderwetse met tandwielen en veren die alle in harmonie werken ... herken ik dan niet dat een horlogemaker moet zijn geweest om het te maken? Of is het mogelijk dat het horloge gewoon zichzelf, per ongeluk of door willekeurigheid, heeft samengesteld? Kijk naar het menselijk lichaam. Is het niet wonderlijk? Ja, er zijn voorbeelden van misvorming en ziekte, maar als we die even terzijde leggen, is dan niet het menselijk lichaam en zoveel van de schepping wonderlijk? Zou dit allemaal gewoon per ongeluk of door toeval "gebeurd" zijn? Nee, net zoals bij het horloge kijk ik naar deze schepping en herken dat er een schepper moet zijn geweest. Mijn falen sommige dingen te begrijpen, zoals misvorming en ziekte of natuurrampen, brengt mij er niet toe het zicht te verliezen op het feit dat er teveel bewijs is voor een Schepper.

Wat nu het falen en rampen betreft ... tenminste die welke niet terug te voeren zijn op het werk van mensen ... zij kunnen deze dingen niet verklaren. Maar ik kan u iets vertellen wat de meesten binnen de kerken van de mensheid niet herkennen, omdat zij misleid zijn geworden door hun "autoriteiten." God is bezig alle dingen tot perfectie te brengen. Dit is wat de Bijbel ons vertelt. Het is niet wat de meeste Bijbelleraren ons willen vertellen, maar ook zij zijn misleid geworden door de tradities van mensen ... de orthodoxieŰn en geloofsbelijdenissen en foutieve leerstellingen die binnengeslopen zijn sinds de eerste eeuw van het Christendom. Zelfs onze Bijbelvertalingen zijn besmet! Maar wie buiten de kerken van mensen studeert, zal zeer duidelijk God's plan zien.

Ja, er is veel onverklaarbaar lijden in dit leven; maar er is ook veel schoonheid en plezier. Maar zelfs als dit leven was gevuld met niets dan schoonheid, als dit alles zou zijn wat er is, dan zou alles tevergeefs zijn. Zelfs 100 jaren van leven gevuld met schoonheid en plezier, zouden, als het ten einde komt, om niet zijn geweest. Maar God onthuld aan ons dat dit leven niet alles is wat er is. Hij onthult Zijn plan om op een dag alle dingen te verzoenen en tot perfectie te brengen. De kerken van de mens missen deze perfectie, omdat zij er toe gebracht zijn te geloven dat God slechts een paar zal zegenen (zij die geloven), terwijl Hij hen die er niet in slagen te geloven voor altijd en eeuwig zal martelen. Maar dit soort leer lastert God en doet velen niet geloven.

Op een dag zal iedereen van de schepping God (h)erkennen als God, een onvergankelijk lichaam gegeven worden, volkomen verzoend zijn met God en met alle anderen, en leven in perfectie. We zullen met elke geliefde herenigd worden die ons is voorgegaan. Zij die nu geloven, en zij die dat nu niet doen, zullen uiteindelijk de begunstigden zijn van God's liefde en genade. Dit is wat de Bijbel ons vertelt.

Ja, er is veel dat wij nu niet begrijpen. Maar zelfs met onze vele vragen heeft God aan ons Zijn schitterende plan onthuld om deze perfectie tot stand te brengen. Als ik nadenk over de wonderen van de schepping die ik nu zie en als ik God's onthulde plan bezie voor een grootse hereniging met onze geliefden en de absolute perfectie die voor ons ligt, dan ben ik een gelovige.

Dank u wel dat u mij toestond mijn perspectieven met u te delen, en voor het nemen van de tijd om ze te lezen en te overwegen.

Een brief aan een athe´st - deel 2

   


© www.hetbestenieuws.nl