Over "Het Beste Nieuws"


Deze website is ontstaan in 1993, onder de naam "Wim Janse's Homepage." Al snel kwam ik er achter dat de website niet mijn naam moest dragen, maar een die slaat op God en Zijn grote plan waarin Hij alle mensen zal redden. De website heeft daarna tijdelijk gedraaid onder de naam "Schriftwoord." Deze is in 2007 vervangen door "Het Beste Nieuws."

Doel
Doel van de website is de lezer, door middel van (meestal vertaalde) studies, op de hoogte te stellen van het grote plan waar God mee bezig is. Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in een eeuwig brandende hel. God zal, door het verzoenende werk van Christus Jezus, Zijn eigen Zoon, alle mensen redden en een prachtig leven geven bij Hem. Foutvertalingen van kernwoorden in de bekende vertalingen zijn struikelblokken om Gods plan goed te begrijpen.

Andere sites van "Het Beste Nieuws"
Naast "Het Beste Nieuws" zijn er in de loop der jaren nog andere websites bij gekomen:

Middelen
Om deze site te kunnen bouwen en onderhouden wordt gewerkt met "HTMLpad 2016"
Totaal ONMISBAAR voor het schrijven van studies en de vertaling van de Bijbel is het onvolprezen I.S.A. Bijbelstudie programma.©www.hetbestenieuws.nl