Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
---
Hoofdstuk 36
ONDERHOUDER OF BEHOUDER?

door J. van A.

   

In de vele vertalingen, die ik raadpleegde, las ik steeds dat God een Behouder is van alle mensen. Alleen in de zg. Telos bijbel las ik het volgende als vertaling van 1Timoteüs 4:9 en 10:

"Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard; want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen."

Het Griekse woord, dat hier vertaald wordt met "Onderhouder" is "soter". Het komt vierentwintig keer voor in het Nieuwe Testament en is steeds correct vertaald met "Redder" of "Heiland". Blijkbaar wilde de bewerker van de Telos vertaling vermijden dat zijn lezers zouden gaan geloven, dat het werkelijk waar is, dat God alle mensen zal gaan redden.

Vanwaar die smaad?

Als we de Telos vertaling volgen dan moeten we aannemen dat Paulus zich moeite getroostte en strijd moest leveren (vers 10), omdat hij hoopte op God, die ongelovigen onderhoudt en nog wat meer de gelovigen.

Die hoop zou dan de reden zijn, dat hij zou worden gesmaad (want dat staat er eigenlijk). Dat is toch moeilijk in te denken.

Dat hij gesmaad werd om zijn hoop op God, die de Redder is van alle mensen ligt voor de hand. Ook nu nog is die hoop een enorm taboe en wekt het zware tegenstand in kerken en gemeenten.

Christenen en welvaart

Trouwens, als God de gelovigen beter zou onderhouden, dan zou dat dicht naderen tot de leer van het zg. welvaartsevangelie. Hij zou je van je financiële zorgen afhelpen en in geval van ziekte zou Hij je genezen. De ongelovigen zou het wat dat onderhoud betreft wat minder gaan.

Als we zo 1 Timoteüs 4: 10 moeten lezen en we denken aan de miljoenen christenen, die een zwaar leven van lijden hebben gekend of nog kennen, dan begrijpen we dat Telos zich bij de vertaling ernstig vergaloppeerde.
Naar hoofdstuk 37

Naar de indexpagina

   


© www.hetbestenieuws.nl