Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
---
Hoofdstuk 18
HOE MOET ER NU VERTAALD WORDEN?

door J. van A.

   

In vorige hoofdstukken is het al opgevallen, dat in het Oude Testament het Hebreeuwse "in de olaam" niet altijd consequent vertaald is met eeuwig, terwijl dat toch de betekenis is.

Heeft men zo incorrect vertaald, omdat men wilde vermijden, dat de bijbellezer zou ontdekken, dat het begrip eeuwig in het woordenboek wel altijddurend betekent, maar in de bijbel in heel veel gevallen niet?

Er zijn zelfs bijbeluitleggers, die beweren, dat eeuwig nergens in Gods Woord die betekenis heeft.

Een vertaling zou zo zuiver mogelijk moeten zeggen, wat God heeft laten neerschrijven in de originele geschriften. Dan is het aan de onderzoeker van de bijbel om daaruit op te maken, wat God heeft gesproken.

Als de vertalers daarin falen en de bijbellezer heeft alleen toegang tot hún vertaling, dan kan het zijn, dat de waarheid of een deel van de waarheid hem ontgaat.

De lezer is gedwongen, de interpretatie van de vertalers, die niet noodzakelijk in overeenstemming behoeft te zijn met Gods gedachten, te accepteren.

Nu is het zo, dat we genoegen moeten nemen met de vertalingen, die ons ter beschikking staan, als we de Hebreeuwse en de Griekse taal niet machtig zijn.

Gelukkig zijn er tegenwoordig hulpmiddelen, zoals Interlinear vertalingen, die het mogelijk maken de Schrift beter te verstaan.

Maar ook zonder die hulpmiddelen zijn we in staat samen met alle heiligen te weten, waarop de wegen, die God met mensen gaat, uitlopen. Ondertussen is het zeer te betreuren dat men door een niet consequente vertaling soms op een zijweg belandt.

In het voorgaande hoofdstuk zagen we in het Oude Testament een aantal voorbeelden van een niet consistente vertaling van het Hebreeuwse olaam. Helaas ook in het Nieuwe Testament heeft men zo vertaald, dat het ons moeilijk wordt gemaakt de bijbelse betekenis van het begrip eeuwig/eeuwigheid te verstaan.

En dat is er de oorzaak van dat men ging spreken en preken van een nimmer eindigende eeuwigheid, waarin de grote massa van de mensheid zou worden gepijnigd. Maar zo is het door God nooit gezegd.


Naar hoofdstuk 19

Naar de indexpagina

   


© www.hetbestenieuws.nl