Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
---
Hoofdstuk 14
SODOM EN GOMORRA, ZUSTERS VAN JERUZALEM?

door J. van A.

   

Houden we in gedachte de woorden van de apostelen Petrus en Judas, die ons zeggen dat het oordeel over Sodom en Gomorra ons is gegeven als voorbeeld voor het oordeel, dat over de goddelozen gaan zal.

Zeer merkwaardig is het, dat er zo weinig met dit voorbeeld is gedaan.

De bijbelonderzoeker verblijdt zich in de heerlijke toekomst van Jeruzalem, maar weet meestal niet, dat God aan Jeruzalem twee zusters geven zal. En dat die zusters de namen dragen "Sodom en Gomorra", daar is al heel weinig van bekend.

En toch is het profetische Woord in EzechiŽl 16 daar heel duidelijk over.

Het idee leeft, dat Sodom veel zwaarder zondigde dan Jeruzalem en dat daarom het "eeuwige" vuur, waarvan we lezen in Judas 7 nooit meer zal ophouden te branden. Maar is dat ook zo? Waren de zonden van Sodom erger in de ogen van God dan de zonden van Jeruzalem?

We keren ons tot hoofdstuk 16 van Ezechiël. Daar zegt de profeet, dat Jeruzalem zo gruwelijk zondigde, dat daarmee vergeleken Sodom en Gomorra onschuldig schenen!! (vers 52)

En dan te bedenken, dat de Sodomieten zeer grote zondaars waren. (Genesis 13:13) We weten dat er in Sodom en Gomorra geen rechtvaardigen te vinden waren, ook niet ťťn. Zij stierven in hun zonden en kwamen om in "eeuwig" vuur, ver van het aangezicht van God. (2 Thessalonicenzen 1:8 en 9)

Boosheid, die tot bedaren komt

Maar als dat zou betekenen, dat deze Sodomieten in een altijddurende hellestraf zouden zijn terechtgekomen, wat zal dan wel het lot zijn van Jeruzalem, dat veel ernstiger zonden bedreef?

We moeten goed begrijpen, dat de zonden van Jeruzalem in de ogen van God veel ernstiger waren, omdat Hij in die stad zijn Licht had doen schijnen; het was de stad, waar de profeten hun boodschap van God hadden gebracht; daar stond de tempel; het was de stad van de grote Koning; de IsraŽlieten leefden onder het verbond, dat God met Abraham en zijn nageslacht had gesloten en in Jeruzalem had de Here Jezus gepredikt en zijn wonderen verricht.

En wat zegt God door de mond van de profeet over die ongehoorzame stad? "Ik zal u met de ontucht doen ophouden en ook het loon van een hoer zult gij niet meer geven."

Dan zal de boosheid van God tot bedaren komen. Hijzelf zal tot rust komen en niet langer vertoornd zijn. (vers 42) Jeruzalem (uiteraard de inwoners van de stad) zal zich schamen, als ze terugdenkt aan haar gedrag,

"wanneer de Here voor hen verzoening doet voor alles, wat ze gedaan hebben."
(vers 63)

Prachtig, maar hoe nu met Sodom? Als Jeruzalem, dat veel zwaarder zondigde dan Sodom, een oordeel ondergaan moet, dat leidt tot berouw, schaamte en herstel, hoe zal het dan Sodom vergaan?

Een wel zeer verrassend antwoord!

Hoe zal het Sodom en Gomorra vergaan? Hoe belangrijk is het antwoord op die vraag! Want het oordeel over beide steden is ons immers als voorbeeld gegeven, opdat wij zouden weten hoe God in het oordeel handelt met mensen, die in ongeloof en zonden sterven.

We lazen dat in 2 Petrus 2:6 en Judas 7.

En dan lezen we in datzelfde Ezechiël 16 dat God noch Sodom, noch Gomorra (de laatste stad is een van de dochters van Sodom, waarvan in dit hoofdstuk sprake is) in de ellende van de verlorenheid laat!

"Ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters. Sodom en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat!!!"

Dan mag de profeet voorzeggen, dat God Sodom en Gomorra als dochters geven zal aan Jeruzalem!! (vers 61)

Sodom en Gomorra en dat zijn uiteraard de inwoners van die steden.

Als je dit hoofdstuk aandachtig leest, ga je begrijpen, dat je het oordeel van God niet mag bagatelliseren.

"Draagt uw schande", spreekt de Here tot Jeruzalem en Sodom kwam onder een oordeel van eeuwig vuur. Maar laten we afrekenen met de gedachte, dat Gods oordelen tot in het oneindige zouden doorgaan.

Hoe komt het toch, dat veel christenen zich zeer kunnen verblijden in de heerlijke toekomst van Jeruzalem en zoveel moeite hebben met de gedachte, dat ook Sodom en Gomorra samen met Jeruzalem deel zullen hebben aan die toekomst?

Het antwoord op deze vraag behandelen we in het volgende hoofdstuk.


Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.
Naar hoofdstuk 15

Naar de indexpagina

   


© www.hetbestenieuws.nl