De twee instellingen

Contrast, Gods genade, Gods wijsheid
door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

De “zakelijke” instelling =>

Als je werk levert voor een dag, krijg je betaald voor het werk dat je gedaan hebt. Waarom? Omdat je het loon hebt verdiend waar je voor hebt gewerkt!

Niets aan de hand… heel normaal als je het vanuit die denkhouding, die mindset, bekijkt…

De “familie” instelling =>

Stel nu dat je naar een familiediner gaat bij je moeder thuis, met dezelfde mindset als hierboven: je trekt na afloop je portemonnee om haar te betalen voor het diner, wat denk je dat er zal gebeuren???
Ik denk dat je een goed pak slaag van je moeder ontvangt, mentaal en/of fysiek!
Waarom? Omdat het aanbod om te BETALEN voor haar maaltijd een klap is in haar gezicht!!!

Dit is namelijk een heel andere setting! Dit is de mindset van Gods genade!
Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze. Wowww
Het diner is om van te genieten, waardoor vanzelf grote vreugde en dankbaarheid ontstaat in alle ontspanning!

De “zakelijke” instelling => produceert druk, stress, binding! – #nietgelukkig
Nu, aan de werknemer wordt het loon niet toegerekend als een gunst, maar als een schuld – Romeinen 4:4. produceert vrijheid, opluchting, en maakt ontspannen, je kunt echt jezelf zijn! – #gelukkig

"Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de oneerbiedige (= ongelovigen) rechtvaardigt, zijn geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid" – Romeinen 4:5.

"Gods rechtvaardiging is gratis in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus" – Romeinen 3:24.

Hoe duidelijk wil je het hebben? ??
© Peter Meye